Tre koronapasienter døde etter infeksjonsutbrudd på UNN

Helsetilsynet er varslet etter at tre intensivpasienter med svært alvorlig forløp av covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Pasientene døde ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De tre pasientene ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt) som følge av bakterieinfeksjon. Hendelsene fant sted tidligere denne måneden, skriver sykehuset i en pressemelding.

Hendelsene er varslet til Statens helsetilsyn, og pårørende er informert. Dødsfallene er fra før registrert i sykehusets koronastatistikk.

– Pasientene ble intensivbehandlet for et svært alvorlig forløp av covid-19. Dette er en tilstand som i utgangspunktet har svært høy dødelighet. Den direkte dødsårsaken var septisk sjokk som følge av bakterieinfeksjon. Tilstanden ble behandlet, men lot seg ikke reversere, sier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN.

Medisinsk fagsjef ved UNN, Haakon Lindekleiv

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef på UNN.

Foto: NRK

Resistent bakterie

Mikrobiologiske undersøkelser tatt i etterkant av dødsfallene påviste oppvekst av bakterien Pseudomonas aeruginosa i pasientenes blod.

Nærmere analyser viste at bakteriene tilhører samme stamme. Det er sannsynlig at pasientene er smittet fra samme kilde mens de ble behandlet ved UNN.

– Det vi nå gjør er en nøye kartlegging over hvor disse pasientene har fått denne bakterien i kroppen sin, sier Lindekleiv til NRK.

Lindekleiv forteller at de har gjennomgått alle smittevernrutiner ved intensivavdelingen, og nå er i en prosess med å ta prøver fra miljøet for å forsøke å finne smittekilden.

Pseudomonas aeruginosa er en vanlig bakterie som trives i vann og fuktige omgivelser, også i sykehusmiljø. Den forårsaker sjeldent sykdom hos friske, men kan gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter. Bakterien er ofte motstandsdyktig mot vanlige antibiotika, men kan behandles med bredspektret antibiotika.

Én innlagt smittet nå

– Vi ser svært alvorlig på at det er avdekket infeksjonsutbrudd ved intensivavdelingen. Samtidig har vårt helsepersonell reagert raskt på hendelsene og sørget for at dette ble oppdaget etter kort tid. Dette følges nå opp internt, sier Lindekleiv.

Intensivavdeling UNN Tromsø
Foto: UNN.

Så langt er det påvist smitte hos ytterligere én pasient, og vedkommende responderer på behandling.

– Det er dessverre ikke mulig å gardere seg mot infeksjonsutbrudd i sykehus, men det forekommer sjeldent. Vi mener iverksatte tiltak vil stoppe infeksjonsutbruddet, og tester nå regelmessig øvrige intensivpasienter for Pseudomonas aeruginosa. Gjennom dette kan vi avdekke og behandle denne bakterien tidlig dersom den fortsatt er i miljøet på intensivavdelingen, sier Haakon Lindekleiv.

Sykehuset kan ikke gi ytterligere detaljer før helsetilsynets konklusjon foreligger. Av hensyn til taushetsplikt og personvern oppgis ikke ytterligere opplysninger om pasientene, skriver de.

Flere kommuner i Nord-Norge har opplevd stor smitteøkning de siste månedene. I Tromsø har det på det meste vært over 100 nye smittede personer i døgnet. Smittetrykket i Tromsø har gått litt ned den siste uka, og det siste døgnet har 42 personer i Tromsø fått påvist koronasmitte.

23 personer er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge med covid-19. Det er cirka samme nivå som de siste dagene.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 26.11.2021
15 611
Smittede siste 7 dager
221
Innlagte
1 050
Døde
4 229 770
Vaksinerte

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen