Sier opp ulovlige Boreal-kontrakter

Finnmark fylkeskommune sier opp transportkontraktene de har med Boreal Transport Nord.

Video e6d80679-ab55-4ca7-9715-67ca71b7f722.jpg

Finnmark fylkeskommune sier opp ulovlig kontrakt.

Avgjørelsen om oppsigelsen ble tatt i fylkesutvalget i formiddag.

Milliardkontraktene ga Boreal Transport, tidligere Veolia, retten til å drive storparten av kollektivtransporten i fylket frem til 2015.

Men i sommer bestemte EFTAs kontrollorgan ESA at kontraktene var ulovlige, fordi de ikke var lyst ut på anbud.

Full enighet i fylkesutvalget

Laila Davidsen (H)

Høyres Laila Davidsen og resten av fylkesutvalget vedtok i dag å si opp transportavtalene med Boreal Transport.

Foto: Finnmark Fylkeskommune

ESA- avgjørelsen blir nå tatt til følge av politikerne, forteller Høyres Laila Davidsen som sitter i fylkesutvalget.

– Det ble vedtatt enstemmig, heldigvis. Vi hadde en klausul i kontrakten som sier at hvis avtalen ble erklært ulovlig, kan den sies opp, sier Davidsen.

Får fortsette inntil videre

Arbeidet med å utforme nye anbudspapirer er allerede i gang. men det gjenstår mye arbeid før en ny kontraktør er på plass, sier Davidsen.

– Hvis jeg skal tippe så vil det være klart i slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014. Boreal vil fortsette kontrakten til nye avtaler er på plass.

Frykter ikke erstatningssøksmål

Daglig leder i Boreal Transport, Stig Solheim, vil ikke la seg intervjue i dag, men sier til NRK at han tar avgjørelsen til etterretning – og vil nå avvente videre gang i saken før han bestemmer seg for hva han vil gjøre.

Solheim har tidligere antydet at et erstatningssøksmål mot fylkeskommunen kunne være aktuelt dersom oppsigelsen ble et faktum.

Men Laila Davidsen frykter ikke et søksmål mot fylkeskommunen.

– Jeg tror at siden det er så klart i kontrakten at vi har mulighet til å si den opp, så vil det ikke komme noe erstatningskrav, sier Davidsen.