Seks personer i Longyearbyen må forlate hjemmene sine

Sysselmannen på Svalbard vil være føre var, og innfører oppholdsforbud i det mest skredutsatte området i Longyearbyen.

Snøskred fra Sukkertoppen på Svalbard

Sysselmannen tar alle forholdsregler og innfører oppholdsforbud i den øvre delen av bebyggelsen under Sukkertoppen i Longyearbyen.

Foto: Privat

Det er den øvre delen av Lia som må fraflyttes fra 22. desember. Tre av de tolv aktuelle boenhetene er bebodde.

Totalt må seks personer, hvorav én familie, finne et annet sted å bo i vinter. Frykten er at det skal komme et nytt snøskred fra fjellet Sukkertoppen, som ligger rett bak boligfeltet.

Sysselmann Kjerstin Askholt
Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Sysselmann Kjerstin Askholt mener at så lenge det ikke er iverksatt snøskredsikring av bebyggelsen, blir uforutsigbarheten for stor til at de aktuelle husene kan være bebodd om vinteren.

– Erfaringer fra de siste to årene viser at det allerede fra desember av kan oppstå værsituasjoner som medfører økt snøskredfare og behov for lokale snøskredvurderinger for utsatt bebyggelse i Longyearbyen. Sysselmannen varslet derfor i brev 27. mars i år til Longyearbyen lokalstyre at forbud mot ferdsel og opphold i dette området ville bli besluttet når snøen på nytt la seg, påpeker hun i en pressemelding torsdag ettermiddag.

To skred

Lørdag 19. desember i 2015 omkom to personer i et snøskred fra Sukkertoppen. Flere boliger ble totalskadd av snømassene.

21. februar i år gikk det et nytt skred, og enda flere boliger ble ødelagt. Da ble det samme området evakuert, og var det fram til snøen forsvant om våren.

Snøskred Longyearbyen 2017

Flere boliger ble evakuert resten av vinteren etter snøskredet i februar i år.

Foto: © LoyaltyLobby

Må ta forholdsregler

Oppholdsforbudet gjelder inntil videre, og vil bli opprettholdt så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt at skredsikring ikke er iverksatt.

Sysselmannen på Svalbard melder videre at det kan bli innført oppholdsforbud og evakueringer i andre skredutsatte boligområder i byen, dersom værvarsler og skredfaglige vurderinger tilsier det.

– Uavhengig av dette vedtaket gjør Sysselmannen oppmerksom på at alle uansett må ta nødvendige forholdsregler når det gjelder ferdsel i skredutsatte områder, herunder i Lia og under Sukkertoppen.