Hopp til innhold

Hevder viruset dør i kulda – vitenskapen sier det motsatte

Sandra Borch knyttet fugleinfluensaen til klimaendringer og sa at smitten brer seg etter milde vintre. Ekspertene sier det stikk motsatte: Viruset lever lenger i kulde. Men Borch står på sitt.

Sandra Borch i Vadsø 27. juli 2023 på befaring i anledning fugleinfluensa.

FÅR REFS: Kritikerne mener Sandra Borch avslører manglende kunnskaper og dårlige forberedelser i et intervju hun ga om fugleinfluensaen.

Foto: Stian Strøm / NRK

Utbruddet av fugleinfluensa langs store deler av kysten har vært spesielt voldsomt i Vadsø. Onsdag kveld var fasiten at 14.930 døde fugler var plukket opp. I Norges største koloni av den utrydningstruede måkearten krykkje kan halvparten være drept.

Krisen fikk landbruksminister Sandra Borch til å reise til Vadsø i forrige uke. Men intervjuet hun ga til NTB under oppholdet, vekker reaksjoner hos flere.

«Kunnskapsfornekting», kommenterer naturvernrådgiver Martin Eggen på Facebook.

Hevder kulde knekker viruset

Sandra Borch hevdet at utbruddet av fugleinfluensa hadde sammenheng med klimaendringene.

– Dette viruset har normalt ikke overlevd kulda i nord, men slik er det jo ikke i år, sa Borch i intervjuet.

Etablert vitenskap sier noe helt annet: Viruset overlever lengst i lave temperaturer.

– Viruset har bedre overlevelsesvilkår når det er kaldt. I vinterhalvåret har eksperimenter vist at et fugleinfluensavirus kan overleve i månedsvis. Når temperaturen stiger, svekkes overlevelsen, sier Silje Granstad.

Hun er forsker og fagansvarlig ved Veterinærinstituttet. Hun uttaler seg på generelt faglig grunnlag, og er ikke spurt om Borchs uttalelser.

Døde krykkjer på et tak under fugleinfluensautbrudd

Døende krykkjer har samlet seg på hustak og brygger og i elvemunninger.

Foto: Knut-Sverre Horn

Granstad viser til at mennesker har mest influensa om vinteren. Litt av grunnen er at vi er mye inne og lever tettere, men det skyldes også at viruset lever bedre i den kalde årstiden.

Borch står på sitt

NRK har spurt Landbruks- og matdepartementet om hva slags grunnlag Borch har for å si at milde vintre gir mer virus.

I svaret viser hun til at Norge ligger langt mot nord.

«Klimaet er kjølig slik at mange smittestoff og smittespredere, generelt har vanskeligere for å overleve», gjentar Borch i det skriftlige svaret, formidlet av pressevakten i departementet. Det oppgis ingen kilde eller begrunnelse for påstanden.

«Det er grunn til å tro at klimaendringer med høyere temperaturer og mer fuktighet vil føre til økt smittepress både for ville og tamme dyr.»

Fugleinfluensa har drept krykkjer på Ekkerøy i Vadsø

Kolonien med krykkje på Ekkerøy er den største på det norske fastlandet. Den kan være halvert etter det voldsomme utbruddet av fugleinfluensa.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Ikke en klimasak for forskerne

Forsker Silje Granstad har ikke hørt at noen vitenskapelige miljøer forklarer de siste influensautbruddene med klimaendringer.

– Det er mer de genetiske endringene av dette viruset: at det hele tiden er i utvikling og får nye egenskaper. Det følger man nøye med på. Det tror jeg ikke har så stor sammenheng med klimaendringer. Det er ingen fagmiljøer jeg har hørt om, som har spekulert i det, sier Granstad.

Burde ikke vært overrasket

Både ledelsen i Vadsø kommune, miljøorganisasjoner og politikere har anklaget myndighetene for å være dårlig forberedt på et stort utbrudd av fugleinfluensa.

I intervjuet med NTB sa Sandra Borch at utbruddet ikke var ventet.

– Vi har sett det i Europa tidligere, men at det skulle komme til Finnmark, hadde man ikke trodd, sa Borch.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i Birdlife Norge mener utsagnet er avslørende.

– Fugleinfluensaen har herjet i Europa i flere år nå. Vi hadde jo utbrudd i fjor sommer, også i Finnmark. Vi hadde forventet høy beredskap før årets sesong, sier Eggen.

Martin Eggen

Martin Eggen i Birdlife Norge mener myndigheten har vært for dårlig forberedt og organisert i møte med fugleinfluensaen.

Foto: Jon Olav Larsen

Eggen viser til at fugler flyr tusenvis av kilometer mellom ulike verdensdeler.

– At influensaen skulle dukke opp i Finnmark, er ingen stor overraskelse.

Har fått forvarsel

Ordfører Wenche Pedersen i Vadsø stusser også over uttalelsen fra Borch. Hun mener den bare understreker hvordan departementet og de statlige etatene har vært altfor dårlig forberedt.

– Det er nettopp her, hvor vi har den største krykkjekolonien i landet, at det er mulig å få et utbrudd med så mange tusen døde fugler, sier Pedersen.

Forsker Silje Granstad sier at fagmiljøene følger med på hva som skjer på kontinentet og regner det som et forvarsel om hva som vil treffe Norge.

– Vi hørte ganske tidlig i vår om utbruddene blant hettemåker. Det var massedødelighet i flere land, med like store tall som det vi ser i Norge. Man kunne ikke forutse at det var akkurat krykkjene som skulle rammes så hardt, men man ser hva som dukker opp i Europa, og kan forvente hva som kommer til Norge etter hvert.

NRK har også spurt Sandra Borch om hvorfor hun ikke trodde influensaen ville ramme Finnmark. Det punktet blir ikke kommentert i det skriftlige svaret (se faktaboks).

Tank med døde krykkjer, drept av fugleinfluensa

Døde krykkjer fyller mange tanker i Vadsø etter tidenes største utbrudd av fugleinfluensa hos ville fugler i Norge.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ansvar hos feil folk

Martin Eggen mener Mattilsynet har vært på etterskudd hele sommeren. Han mener de burde gitt bedre informasjon til folk og tatt flere prøver for å kartlegge hvordan epidemien har spredd seg.

Han er kritisk til at det er Landbruksdepartement og Mattilsynet som har det øverste ansvaret. De er mest opptatt av tamme fugler, mener han.

Han vil ha miljømyndighetene på banen.

– Vi må behandle dette som en krise for sjøfuglene, sier Eggen.

– Sjøfuglene er hardt presset allerede. Vi er redd dette skal sette mange bestander i en kritisk truet posisjon.