Samarbeider om endring av nye flyruter

Et politisk Finnmark går nå sammen for å endre flytilbudet i fylket.

Widerøe i Finnmark

Fylkeskommunen henter nå inn svar fra alle kommunene om hvordan flyruter som ville vært best for dem. Om kort tid blir det møte med departement og flyselskap.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De nye flyrutene i Finnmark har skapt sterk misnøye. Reaksjonene har vært negative fra både næringsliv, befolkning og politikere.

Noe av misnøyen har grobunn i det faktum at de nye rutene ble presentert uten at kommunene i fylket ble gitt mulighet til å komme med innspill i en høringsrunde.

Nå er derimot samferdselsdepartement og Widerøe åpen for justeringer og endringer i det nye flyrutetilbudet, og kommunepolitiker i hele fylket oppfordres til om å komme med innspill i saken.

Tverrpolitisk samarbeid om endring

Under lunsjen i dagens kommunestyre i Alta, sto Bengt Rune Strifeldt (Frp) i en telefonsamtale med fylkesråd for samferdsel Geir Ove Bakken (Ap).

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt (Frp) føler i stor grad en tverrpolitisk enighet i Finnmark når det gjelder flyrute-saken.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Politikerne i Finnmark går nå sammen om hvordan de skal møte samferdselsdepartementet og Widerøe og, ikke minst, hvordan de sammen skal sørge for at flyrutetilbudet i Finnmark endres.

For konsekvensene er store for både innbyggere og næringsliv, spesielt i kystkommunene i fylket. Noen steder kommer ikke folk seg hjem før neste dag.

I samtalen med Bakken ble Frp, som har godt kontakt med minister og politisk ledelse, invitert med på møtet som fylket skal ha med samferdselsdepartementet.

Det takket Strifeldt ja til.

– Vi stiller gjerne opp med fylkespolitikere i departementet for å argumentere for et finnmarkssyn. Jeg føler vi i stor grad er tverrpolitisk enig i Finnmark i den her saken.

Siste ord er ikke sagt

Monica Nielsen

Ordfører i Alta Monica Nielsen er glad for at det nå åpnes for høringssvar fra kommunene i flyrute-saken.

Foto: Pressefoto

Selve anbudet på de statsstøttete flysetene er det lite man kan gjøre noe med da Widerøe allerede har signert kontrakten. En åpning for justeringer i det omdiskuterte flyrutetilbudet, gir likevel håp om endringer.

Ordfører i Alta Monica Nielsen synes det er bra fylkeskommunen har tatt initiativ og bedt om høringssvar fra kommunene.

– Det er vi veldig glade for at de har etterspurt, og at de skal ta svarene våre med seg inn i møte med Widerøe 5. desember.

Det Alta er spesielt opptatt av, er at Alta og Kirkenes nå ignoreres til fordel for Tromsø.

Geir Ove Bakken

Fylkesråd for samferdsel i Finnmark Geir Ove Bakken (Ap) mener flyrutetilbudet som har kommet nå, på mange punkter ikke er godt nok. – Derfor er innspill fra kommunene viktig, sier han.

Foto: Stian Strøm / NRK

Geir Ove Bakken er klar til å møte både flyselskap og departement med denne type innspill.

– Det vi gjør nå i første omgang er å innhente opplysninger fra alle kommunene, med innspill til 25. november, før vi går i møte med samferdselsdepartementet og Widerøe.

Han er sikker på at siste ord i saken ikke er sagt.

– Det er ingen tvil om at vi har en reell påvirkningskraft. Både departementet og Widerøe vil være tjent med at vi har et hensiktsmessig ruteopplegg.