NRK Meny
Normal

Derfor blir flyrutene endret

De nye flyrutene i Finnmark har skapt sterk misnøye. Nå forklarer Widerøe hvorfor det må bli slik.

Flyruter i Finnmark

Flyrutene i Finnmark endres etter 1. april neste år på grunn av Samferdselsdepartementets endrede krav i anbudet.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– I all hovedsak er det Samferdselsdepartementets nye krav som gjør at vi har måttet lage en helt ny tidtabell, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Da rutene ble kjent medførte det sterke reaksjoner fra en rekke steder i Finnmark, og næringslivet i Vadsø frykter hundretusener i økte reisekostnader.

Og det er konkret to elementer i de nye anbudskravene som har ført til endringene:

Silje Brandvoll

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe forklarer at det er anbudskravene som er årsaken til flyruteendringer.

Foto: Tom Melby, Avisa Nordland

Reisen skal ta kortere tid

– Det ene er at det tidligere kravet i anbudene om at en reise ikke skal ta lenger enn 3,5 timer nå er endra til tre timer. Og det andre er at ingen flyginger skal ankomme bestemmelsesstedet etter midnatt. Hadde vi da tatt en blåkopi av dagens tidtabell hadde vi rett og slett ikke tilfredsstilt kravene i anbudet, forklarer Brandvoll.

Hun legger til at det også er gjort endringer for når et ettermiddagsfly kan starte. Tidligere kunne det som karakteriseres som et ettermiddagsfly starte klokka 1400. Nå er dette endret til klokka 1600.

– Og for å få kabalen til å gå opp har vi da på enkelte ruter måtte starte enda seinere. Disse endringene får store konsekvenser i det kompliserte puslespillet en tidtabell er, sier Brandvoll.

Hun presiserer og at det ikke er noen endringer i Finnmark i forhold til antall seter som Samferdselsdepartementet kjøper.

– Dette gjelder andre steder i landet, men altså ikke i Finnmark.

Parkert fly

Nye anbudsregler krever at flyging skal avsluttes innen midnatt. Det medfører store endringer i tidtabellen

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tromsø er viktig

Fra flere steder har kritikken også dreid seg om at man fra Øst-Finnmark i større grad må reise via Tromsø, og at det er fordyrende. Dagens ruter gjør det i større grad mulig å reise via Kirkenes når målet er Oslo.

– Tromsø er viktig, spesielt når det gjelder pasienttransport, sier Brandvoll.

Men Ifølge kommunikasjonsdirektøren vil Widerøe strekke seg så langt som mulig for å tilpasse ønsker fra passasjerene.

– Bare vi holder oss innafor kravene og de økonomiske rammene i anbudet, så skal vi gjøre det vi kan, sier hun.

Utsetter forslag

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet

Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

Statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet sier Widerøe har et greit spillerom som bør passe de reisende.

– Men vi ser at det nå kan bli vanskelig å reise til et kjapt møte i Oslo på en dag fra Berlevåg og Båtsfjord, sier Karlsen.

Statssekretæren mener likevel at rutetilbudet er godt totalt sett.

Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen syns ikke flyrutene er framtidsretta.

– Vi settes faktisk tilbake i tid, og det holder ikke, sier han.