Turbulens mellom Widerøe og staten – skylder på hverandre om svakere flytilbud

Ny rutetabell i Finnmark har skapt sinne og reaksjoner. Widerøe og staten mener motparten har skyld i feilnavigeringen av nye flytider, men åpner nå opp for å se på løsninger.

Dash 8-fly

Nye krav fra staten gjør at Widerøe er nødt til å endre rutetabellen i Finnmark. Det er verken flyselskapet, eller befolkningen særlig fornøyd med.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Det er ingen hemmelig at det hadde vært mye enklere for oss dersom det hadde vært de gamle anbudskravene, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Reaksjonene har vært negative fra både næringsliv, politikere og befolkning i nærmest hele Finnmark – og da særlig langs kysten – etter at en ny flyrutetabell ble presentert tidligere i uka. Årsaken til ny rutetabell er kravene i den nye anbudsrunden som trer i kraft fra 1. april som sier at en reise ikke skal overstige tre timer, samtidig som propellflyene må lande på flyplassene før midnatt.

Widerøe hevder dagens rutetabell er på kraftig kollisjonskurs med de nye kravene.

– Den rutetabellen som i dag er i Finnmark, er en godt innarbeidet rutetabell i markedet.

Silje Brandvoll

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll, sier selskapet nå vil forsøke å søke om dispensasjon fra enkelte av kravene for å gi et bedre flytilbud til de reisende.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Det er ikke noe vi ønsker å snu helt opp ned på, dette er noe vi har vært nødt til å gjøre, sier Brandvoll.

Uenig

– Nå tror jeg nok at man tar litt for mye møllers tran, hvis man påstår det, sier statssekretæren Tom Cato Karlsen (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Han mener man i stor grad beholder det samme rutemønsteret i Finnmark, men:

– Det er nok av endringer med hensyn til tidspunkter som gjør at rutetabellen blir noe annerledes, sier Karlsen.

Mens bedrifter og næringsliv frykter flere hundretusener i økte reisekostnader som følge av den nye rutetabellen, og at flyrutene er lite framtidsrettet, mener statssekretæren det ikke bare er negative røster.

Utsetter forslag

statssekretær Tom Cato Karlsen, sier de nå vil ta et nytt møte med Widerøe og diskutere nye innspill.

Foto: Olav Heggø / Samferdselsdepartementet

– Det er selvfølgelig noen endringer som gjør at noen får et dårligere tilbud. Noen plasser er det folk som har fått et betydelig bedre tilbud. Det er naturlige svingninger når man legger ut et nytt anbud for en ny anbudsperiode, sier Karlsen.

Vil forsøke å gjøre endringer

Flyselskapet Widerøe hevder de nå vil ta grep og skal søke samferdselsdepartementet om dispensasjon fra noen av kravene.

– Vi har bedt fylkeskommunen om å koordinere innspill, også skal vi gjøre det vi kan for å justere tidtabellen innafor kravene. Vi skal også ta initiativ overfor departementet for å høre om det er mulig å få dispensasjon fra kravet om at man ikke kan lande etter midnatt, sier Brandvoll i Widerøe.

Vadsø lufthavn

De fleste flyplassene langs kysten av Finnmark blir rammet av den nye flyrutetabellen som trer i kraft fra 1. april 2017. Vadsø lufthavn er en av flyplassene.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Skylda på fylkeskommunen

Statssekretær Tom Cato Karlsen legger skylda for kaoset som har oppstått på dem som har levert inn høringssvar til anbudet.

– Vi lytter selvfølgelig til næringslivet og befolkninga. Det er jo sånn at vi har hatt en høringsrunde før dette anbudet ble sendt ut, og vi har fått innspill fra de ulike fylkeskommunene og regionene. Dette har vi selvfølgelig i det anbudet som er lagt inn nå, sier Karlsen.

Han sier departementet nå har avtalt møte med Widerøe, når selskapet har mottatt innspill til endringer.

– Det for å se om det er ting vi kan bedre, eller ting vi kan gjøre på en annen måte, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.