Hopp til innhold

33 gassutslipp siden åpningen i 2007: – Altfor mye

På 13 år har Equinors gassanlegg utenfor Hammerfest hatt over 60 hendelser med gassutslipp, røykutvikling og brann. Fagforeningen mener det kan skyldes for få folk på jobb.

Hurtigruten og Melkøya

LNG-anlegget i Hammerfest har siden åpningen hatt 178 uønskede hendelser, ifølge rapporter fra Petroleumstilsynet. Dette inkluderer alt fra klemskader til gasslekkasjer.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Det viser en kartlegging NRK har gjort om hendelsene på LNG-anlegget i Hammerfest, også kjent som Melkøya.

Siden anlegget åpnet i 2007, har til sammen 178 uønskede hendelser blitt rapportert inn til Petroleumstilsynet.

68 av disse går under gasslekkasjer, utslipp eller brannhendelser.

Forbundsleder i sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren (SAFE) mener det er altfor mye.

– Dette synes vi er for store tall. Vi forventer at ledelsen både lokalt på Melkøya og sentralt i Equinor setter søkelys på dette og rydder opp, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Hun er glad for at hendelsene ikke har medført alvorlige konsekvenser.

– Det er et mål om nullutslipp med null skader på anlegg og god besparelse på hav og land. Dette er altfor mye, helt klart.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder ved SAFE.

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE, ber Equinor om å ta en ekstra titt på hva som skjer lokalt på Melkøya.

Foto: PRIVAT

– Sikkerhet er førsteprioritet

Anleggsleder ved Hammerfest LNG, Andreas Sandvik, mener antall hendelser virker høyt fordi de har god kultur for innrapportering.

– Vi rapporterer alle hendelser. Selv små ting som skjer på anlegget blir rapportert som et føre-var-prinsipp, sier Sandvik.

Han forteller at de jobber med risikostyring og sikkerhet hver eneste dag.

– Vi har systemer som kvalitetssikrer alle gjøremål på anlegget for å sikre oss at vi opererer sikkert og trygt hele tiden, sier anleggslederen.

Han mener det ikke skal være noen tvil om at anlegget blir driftet på en trygg måte, og at målet er null hendelser.

– Innimellom har vi hatt lekkasjer, men i hovedsak dreier det seg om små hendelser.

Hammerfest- Melkøya

Andreas Sandvik, anleggsleder ved Hammerfest LNG, mener det ikke skal være noen tvil om at anlegget blir driftet på en trygg måte

Foto: Allan Klo

Utskifting av personell

Forbundslederen i SAFE tror hendelsene på Melkøya dreier seg om anleggskompetanse.

– Det er en kjensgjerning at det har i alle år har vært mange som begynner og slutter på Melkøya. Det gjør at man får veldig liten kompetanse til å drifte anlegget i forskjellige situasjoner, sier Rysst.

Hun tror også at det er for få personer med ansvar for driften.

– Hos de fleste bedrifter, også Equinor og på Melkøya, er det forskjell på hva arbeidstaker og arbeidsgiver mener er rett antall hoder, sier forbundslederen.

Hun mener det kan gjøre at man ikke har rett antall ressurser og dertil kompetanse.

Anleggsdirektør Andreas Sandvik mener det er direkte feil at de har for få hoder ute på anlegget, men erkjenner at de i perioder har hatt utfordringer med store utskiftninger.

– Vi har veldig kompetente og erfarne folk på anlegget. Vi har gode systemer og gode prosedyrer for å kunne følge opp anlegget på en best mulig måte, sier Andreas Sandvik.

Andreas Sandvik

Andreas Sandvik, anleggsleder ved Hammerfest LNG, sier at alle hendelser på anlegget blir rapportert som føre var, noe som er generelt for hele næringen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Trygg på at sikkerheten ivaretas

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss (Ap), sier at én uønsket hendelse er én for mye. Samtidig har hun stor tiltro til sikkerheten på Melkøya.

– De har en veldig god rapporteringskultur. Som ordfører har jeg jevnlige møter med ledelsen ute på Melkøya.

Næss sier de er åpne om hvordan de jobber med å styrke i sikkerhetskulturen. Og at dersom noe uønsket skulle skje, får hun vite det med én gang.

– Om det er midt på natten eller i helgen, så får jeg en tekstmelding om at det pågår en hendelse. Jeg er veldig trygg på at det jobbes godt og at man tar det på største alvor, sier ordføreren.

Marianne Sivertsen Næss

Ordfører i Hammerfest kommune, Marianne Sivertsen Næss (Ap), har full tillit til at de som jobber på Melkøya tar sikkerhet på alvor.

Foto: Allan Klo / NRK

Kunne endt med alvorlige skader

Ingen har blitt alvorlig skadd knyttet til hendelsene på Melkøya. Men gransking gjort av Petroleumstilsynet har vist at flere situasjoner kunne endt med alvorlig skader.

– Gass på avveie er noe vi ikke skal ha fordi en gasslekkasje kan føre til en eksplosjon hvis det blir antent. Dette er det vi kaller for storulykkepotensial, sier pressekontakt ved Petroleumstilsynet, Øyvind Midttun.

Tilsynet legger fram årlige rapporter om situasjonen i næringen. Ifølge Midttun har antall gassutslipp og -lekkasjer holdt seg stabilt over tid.

– Ser vi på de siste ti årene har det vært innenfor det forventede intervallet. Selvfølgelig er det variasjoner fra år til år, men det er innenfor det en kan forvente, sier han.

Melkøya

Melkøya ligger noen kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass Liquified Natural Gas (LNG).

Foto: Erik Lieungh