Hopp til innhold

Ruth og barna ble bortført til Syria – nå vil justisministeren endre loven

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil endre loven etter at en terrordømt norsk-syrer slipper straffeforfølgelse. Han har til nå vært tiltalt for å ha bortført ekskona Ruth Meyer Johansen og deres fem barn til et IS-kontrollert område i Syria.

Ruth Meyer Johansen

Ruth Meyer Johansen har i fem år kjempet for å få eksmannen dømt for frihetsberøvelse. Hun er glad for at justisministeren har engasjert seg i saken.

Foto: OLE JØRGEN KOLSTADBRÅTEN / NRK

– Straffeloven stiller som utgangspunkt et krav om dobbel straffbarhet. Det betyr at handlingen må være straffbar etter både handlingsstedets og norsk straffelovgivning. Det er likevel enkelte unntak fra dette, blant annet gjelder det tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og terror. Jeg mener at vi bør se nærmere på å utrede om også bortføring bør inngå blant unntakene, sier Kallmyr til NRK.

Han sier videre at vi må innse at det finnes land med andre kulturer, for eksempel muslimske land, hvor myndighetene ikke anser det som skjedde med Ruth Meyer Johansen og hennes fem barn som bortføring.

– I slike situasjoner står i praksis norske mødre rettighetsløse. Det er også en del land som er langt fra oss i rettspleien og særlig når det gjelder synet på kvinner. Vi kan ikke akseptere at alvorlige overgrep og voldshandlinger kan skje ustraffet, bare fordi de ble begått i et land med annen kultur.

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr reagerer på at Statsadvokaten i Troms og Finnmark måtte henlegge saken der en terrordømt norsk-syrer sto tiltalt for å ha bortført familien sin i Syria.

Foto: NRK

– Føler oss null verdt

I forrige uke ble det klart at Statsadvokaten i Troms og Finnmark henlegger bortføringssaken mot den terrordømte fembarnsfaren. Årsaken er at de ikke har klart å dokumentere at bortføring er straffbart i Syria (straffeloven § 5).

Ekskona Ruth Meyer Johansen har ventet på å få den alvorlige straffesaken for retten i fem år. Hun kjemper mot tårene når hun hører at justisministeren nå ønsker å endre loven som følge av at statsadvokaten henlegger saken.

– Det er kjempebra at justisministeren reagerer slik. Vi håper på rettferdighet og at vi kan få saken opp igjen. Man føler seg jo null verdt – vi kunne vært drept alle sammen. Og så skal han slippe straff, sier Johansen til NRK.

Hør podkasten om da Ruth og barna ble bortført

– Har allerede fått lang straff

Advokat Nils Christian Nordhus representerer eksmannen i både terrorsaken og bortføringssaken. I fjor høst ble 40-åringen dømt til seks og et halvt års fengsel for å inngå terrorforbund, samt deltakelese i terrororganisasjonen IS.

Nordhus mener statsadvokatens vurdering er helt korrekt, og mener 40-åringen allerede har fått sin straff.

– Han erkjent de faktiske forhold og har allerede fått en lang straff. Sånn sett bøter han i dag for de feilene han gjorde i 2014, sier Nordhus.

Nordhus understreker at hans klient hele tiden har følt stor anger og skyld for det han har påført sin familie i anledning reisen til Syria.

Advokat Nils Christian Nordhus

Advokat Nils Christian Nordhus representerer den terrordømte fembarnsfaren.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Sliter med traumer

Det var sommeren 2014 at 40-åringen tok kona og deres fem barn fra Botnhamn på Senja med til Tyrkia. Johansen har forklart politiet at hun trodde familien skulle på ferie i Tyrkia, samt at de skulle møte eksmannens mor på grensa på Syria.

Istedenfor skal hun og barna ha blitt tatt med over grensa til Syria og plassert mot sin vilje i et IS-hus for kvinner og barn.

Samtidig som mørketida nok en gang siger inn over Senja, vokser barnas frykt. De har ifølge Johansen fortsatt mareritt og det eldste barnet har traume etter oppholdet i Syria for fem år siden.

– Det har vært veldig tøft, medgir Johansen.

Hun har besluttet å anke henleggelsen til Riksadvokaten, det øverste leddet i påtalemyndigheten i Norge.

– Det kan gå begge veier, men det er positivt at justisministeren engasjerer seg.