Hopp til innhold

Fiskebåtbrannen i Kirkenes: Opptil 7.000 liter diesel har lekket ut i fjord

Kystverket har beregnet at mellom 500 og 7.000 liter diesel har lekket ut i sjøen i Kirkenes som følge av brannen i en russisk fiskebåt.

Den russiske fiskebåten «Tamango» ligger nå delvis på land i bukten Ellinghamn, fem kilometer nord for Kirkenes.

– Brannen er mer eller mindre slukket av seg selv, men vi har ikke kunnet gått om bord da båten ikke er skikkelig sikret, sier varabrannsjef Oddleif Wara ved Sør-Varanger Brannvesen.

Han forteller at båten er kjørt på land, i en skjermet bukt.

Rundt snøkrabbebåten «Tamango» er det lagt ut oljelenser, men dette har ikke vært nok til å forhindre forurensning i Bøkfjorden og Korsfjorden.

Den utbrente snøkrabbebåten Tamango i bukt nord for Kirkenes, med oljesøl i fjorden utenfor

Halvt nedsunket ligger den nedbrente båten i Ellinghamn. Tatt tirsdag 10.08.21

Foto: Kystverket

Dieselsøl godt synlig i fjorden

Bilder tatt av Kystverkets overvåkningsfly viser større dieselflak i fjorden utenfor oljelensene.

– Det vi ser er at noe olje ligger er på utsiden av lensene som ligger der, sier Ove Njøten, Vaktleder i Kystverket.

Kystverket estimerer at det er mellom 500 og 7000 liter diesel som nå har lekket ut i sjøen, etter at fiskebåten begynte å brenne søndag ettermiddag.

Njøten er imidlertid ikke bekymret, og understreker at det er et tynt lag med diesel som vil brytes rimelig fort ned.

– De mengdene diesel som er på utsiden, de er ikke noe vi får gjort noe med. De vil naturlig brytes ned, både gjennom fordampning og naturlig nedblanding i vannmassene.

Derfor jobbes det ikke aktivt for å fjerne oljesølet utenfor lensene. I stedet gjøres det en aktiv innsats på å begrense lekkasjen.

Den utbrente snøkrabbebåten Tamango i bukt nord for Kirkenes, med oljesøl i fjorden utenfor

Båten ligger i en beskyttet bukt nord for Kirkenes. Oljesølet fra båten har kommet ut i fjorden. Tatt tirsdag 10.08.21

Foto: Kystverket

Dårlig erfaring med opprydning

Selv om oljesølet fordamper, er ikke alle helt overbevist.

– Selv om det ikke blir en massedød, vil det ikke være bra for livet i havet uansett, sier Trond Gaasland, leder i Naturvernforbundet Sør-Varanger.

Gaasland minnes da en annen russisk båt kantret i Kirkenes og andre hendelser i fjorden som vært en fare for livet i fjorden.

– Dette er jo en nasjonal laksefjord og dette skal fjernes, men vi har dårlig erfaring med ting som havner i en liten fjord.

Han er bekymret for at opprydningen kommer til å ta for lang tid og at dette vil gi konsekvenser for livet i vannet.

– Det å fjerne en slik båt er vanskelig operasjon, så dette kan bli et stort bli et stort problem om de ikke fjerner den raskt, sier Gaasland og legger til:

– Jeg er ikke så optimistisk når det gjelder slike ting, det er ikke et avslutta kapittel.

Den utbrente fiskebåten ligger nå i en bukt nord for Kirkenes.

Rederiet trår til

Det russiske rederiet Antey Group skal ifølge Kystverket og lokalt brannvesen bistå fremover med innleid fartøy og opptaker for å ta opp det som har lekket ut innenfor lensene.

– Det tror jeg blir i gangsatt i løpet av kvelden eller tidlig morgen, sier Wara.

Det russiske rederiet ønsker ikke å kommentere saken til NRK, men Wara har hittil fått et godt inntrykk av rederiet gjennom arbeidet.

Den russiske tråleren Tamango brant ned i Kirkenes

I en skjermet bukt ligger nå «Tamango» og ulmer. Nødetatene mener fortsatt det er for farlig å nærme seg fiskebåten.

Foto: Redningsselskapet

Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket, forklarer at det har blitt gitt pålegg til fartøyets eier om å iverksette tiltak for å hindre og begrense forurensning.

– Vi har fått tilsendt handlingsplan fra det russiske rederiet, som sier at de skal flytte «Tamango» så snart situasjonen er under kontroll.

Mortensholm forklarer at det er vanlig at skipets eier i ettertid må ta regningen for kostnadene rundt det offentlige arbeidet, som er blitt gjort for å forhindre miljøskade.

Prosjektleder Hans Petter Mortensholm i Kystverket

Beredskapsdirektør i Kystverket, Hans Petter Mortensholm, forklarer at Kystverket har sendt pålegg til det russiske rederiet.

Foto: Jon Bolstad / NRK
Russisk snøkrabbebåt brenner i Kirkenes

RØYKTOG: Søndag kveld ble «Tamango» slept ut av Kirkenes til Ellinghamn i Korsfjord.

Foto: Kim Anton Elvebakk