Hopp til innhold

Russisk fisker om havneforbudet: – Får ingen konsekvenser for oss

Venstre mener regjeringens politikk er et spill for galleriet. Regjeringen sier tiltakene kan bli enda strengere.

Russisk fiskebåt

– KLARER OSS: Havneforbudet for russiske fiskefartøy får ingen konsekvenser for denne russiske tråleren, sier et av besetningsmedlemmene til NRK.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Fredag trer havneforbudet for russiske fiskerifartøy i kraft.

Men tre havner har unntak: Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord. Det er også de tre havnene der 90 prosent av mottaket fra russiske fartøy finner sted, ifølge Norges Råfisklag.

Ifølge mannskapet på en russisk tråler som ligger til kai i Tromsø, vil ikke havneforbudet få konsekvenser for dem.

– Det er ikke noe større problem for oss. Tre havner er nok. Vi bruker som regel Tromsø, sier et besetningsmedlem.

Russisk fisker i tromsø

NRK møtte besetningen om bord på et russisk fiskefartøy i Tromsø. De ønsket ikke å stå frem med navn og bilde.

Foto: Håkon Iversen / NRK

– Så havneforbudet rammer ikke dere?

– For oss utgjør det egentlig ingen forskjell overhodet.

Neste uke håper mannskapet å seile opp mot Spitsbergen for å drive med fiske der, sier han. Han forteller at tollvesenet i forrige uke var om bord og gjorde en inspeksjon.

Les også Her går tollerne om bord på de russiske fiskebåtene

Tolletaten på vei inn på et russisk fiskefartøy i Tromsø

Venstre med krass kritikk

Venstre er blant dem som har vært kritisk til unntakene siden regjeringens pressekonferanse i forrige uke.

– Det regjeringen driver med er ren symbolpolitikk med veldig liten praktisk betydning, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo til NRK.

– De har ikke gjort det de har sagt at de skulle, nemlig å vise muskler overfor Putins krigsmaskin.

Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, står på talerstolen.

Alfred Bjørlo representerer Venstre på Stortinget, og deltar i helgen på partiets landsmøte.

Foto: Geir Olsen / NTB

Bjørlo mener regjeringens unntak i de tre havnene gjør havneforbudet til et spill for galleriet. Regjeringen har hele tiden vist til det viktige fiskerisamarbeidet med Russland som en del av bakgrunnen for deres handlinger.

Sammen med Russland forvalter Norge verdens største torskebestand i Barentshavet.

– Vi mener at dette er to helt uavhengige saker. Fiskeriforvaltningen har ingenting med handel å gjøre. Det er regjeringen som har valgt å blande disse sakene, og det er helt unødvendig, mener Bjørlo.

Nå mener han og Venstre at regjeringen må legge seg på samme linje som EU, og ikke forholde seg til sitt eget regelverk i saken.

Les også Frykter for torskebestanden hvis samarbeidet med Russland ryker: – Det vil være en tragedie

Skreifiske på havet ved Gryllefjord på utsiden av Senja.

– Ulike interesser internt i regjeringen

Seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt Geir Hønneland har fulgt saken lenge.

– Selv om dette ikke har noe med forvaltningen å gjøre, så kan det være noe i situasjonen som gjør at Russland vil gripe fatt i det som en uvennlig handling fra Norge. Da kan de kaste det fram som et kort å bruke mot Norge.

Hønneland tror dette er hovedårsaken til at fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) ikke har gått så langt som å stenge havnene fullstendig.

Geir Hønneland i Helsingforskomiteen i en park i høstlige omgivelser, i bakgrunnen ser vi et huskestativ og et gjerde.

seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt Geir Hønneland tror det har vært ulike interesser internt i regjeringen.

Foto: Mathias Hamre / NRK

– Jeg tror også det har vært et betydelig press fra andre deler av regjeringen. Fra forsvarssida, hvor man har ønsket å stenge havnene, mens fiskerisida ikke har ønsket dette.

Dette i tillegg til den politiske opposisjonen, som Venstre i dette tilfellet, gjør situasjonen kinkig for regjeringen, tror Hønneland.

– Mange synes nok det er vanskelig å forstå hvorfor russiske skip skal kunne gå inn i norske havner i det hele tatt, sier han og fortsetter:

– Regjeringen har nok sine grunner til å ikke stenge havnene fullstendig. Min antakelse er at det henger sammen med fiskerisamarbeidet.

– Havneforbudet har ikke i utgangspunktet noe med fiskerisamarbeidet å gjøre. Jeg tror man er redd for at å stenge havnene kan gjøre at Russland svarer, uten at man helt vet hvordan.

Kan bli strengere tiltak

Statssekretær i utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson (Ap), mener denne saken ikke egner seg for partipolitisk spill.

– Stortinget har på egnet måte fått informasjon om grunnlaget for regjeringens beslutninger, sier han.

Petersson mener det er viktig at Norge står sammen med resten av Europa.

– Regjeringens utenrikspolitikk skal ivareta Norges sikkerhet og norske interesser. Det gjør vi mest effektivt ved å stå sammen med våre allierte om å støtte Ukraina og reagere kraftig mot Russland, sier han.

Statssekretæren mener det blir enklere for tollvesenet og andre myndigheter å holde oversikt og intensivere kontrollen når russiske fiskefartøy heretter kun kan anløpe tre havner

– Regjeringen vil om nødvendig iverksette enda strengere tiltak, sier Petersson.

Statssekretær Eivind Vad Petersson.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) sier at tiltakene fra regjeringen kan bli enda strengere.

Foto: Sturlason

Nord-Stream-sabotasjen en av grunnene

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har tidligere kommentert saken på følgende vis:

– Vi har hele tiden vært klar over at lovlig aktivitet i Norge kan misbrukes til ulovlige formål. Det gjelder både dette unntaket og andre ting i Norge. Nå er det viktig å gjøre innstramminger. Vi ser blant annet at sanksjonene virker, og russerne får stadig vanskeligere tilgang til resten av Europa, noe som kan gjøre det mer attraktivt å utnytte norske havner.

Hun sier målet er å ha bedre kontroll på den aktiviteten som er.

Utenriksminister Huitfeldt sier Nord-Stream-sabotasjen er en av grunnene til tiltaket.

– Det er en del av en totalvurdering, hvor dette er et element som inngår.

Russisk fiskefartøy i Tromsø havn på dagen der havneforbudet innføres. Unntaket gjelder i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes.

Den russiske fisketråleren har vært i Tromsø siden starten av september for reparasjon på motoren. Neste uke skal den ut på havet igjen.

Foto: Knut Anders Finnset / NRK

Les også Russlands ambassade: – Dette bidrar ikke til optimisme