Hopp til innhold

- Bekymret over mye oppdrettslaks

Forskningsfisket er i gang i flere lakseelver i Finnmark.

Laks

Omfanget av rømt oppdrettslaks i elvene i Finnmark øker og skaper bekymring for villaksen.

Foto: Lars Laursen

I over 20 år er det blitt samlet inn skjellprøver fra laks fanget i Vestre Jakobselv, hvert år blir det funnet en høy andel av oppdrettslaks i gytebestanden.

Dette bekymrer elvevakt Odd Lehto.

– Andelen oppdrettslaks øker, og det er ikke bra. Det har alltid vært mye oppdrettslaks i elva her.

Nå er Letho og de andre elvevaktene godt i gang med forskningsfiske – der hensikten er å få oversikt over hvor mye oppdrettslaks det er i elva.

Frykter mer oppdrettslaks

I Altaelva og Repparfjordelva er det satt i gang lignende tiltak mot oppdrettslaksen, mens det i Lakselva, Stabburselva og Børselva foreløpig er fisket lite oppdrettslaks.

Leder i Lakselv grunneierforening Egil Liberg, likevel bekymret for framtida.

– Det er ikke oppdrett i Porsangerfjorden, så vi er spart så langt. Men oppdrettsnæringa er i full fart fremover så problemene vil nok melde seg flere steder, tror Liberg.

Truer villaksen

Odd Lehto forteller at det legges ned mye arbeid i å holde oppdrettslaksen borte fra elva.

– Oppdrettslaksen gyter senere enn villaksen, og blander seg med den ville stammen. Dermed vaskes genene til villaksen ut og blir svakere. Oppdrettslaksen har ofte defekter og er ikke like sterk i elva som villaksen, forklarer Letho.

Letho opplever at det blir gjort lite for å løse problemet med at oppdrettslaksen rømmer.

– Det er mye frivillig innsats. Mange bidrar på fritiden for at denne jobben skal bli gjort.

Vil ha lukkede anlegg

I Altaelva var det nesten en tredobling av antallet fra 2009 til 2010. Under et prøvefiske i fjor høst var andelen oppdrettslaks over 13 prosent.

Fagsjef i Norske lakseelver Erik Sterud forteller at selv om oppdrettsnæringen har lagt ned store ressurser for å hindre rømning er det et stabilt rømningstall i Norge på flere hundre tusen individer.

– Lakserømmingen er blitt en livsstilssykdom hos næringen. Visjonen om null rømte laks er mer en illusjon. Vi ønsker at større del av næringen kommer inn i lukkede anlegg som gjør rømningsrisikoen mindre.