Faretruende mye oppdrettslaks i elvene

Antallet oppdrettslaks i Finnmarkselvene øker. Altaelva har opplevd nesten en tredobbling fra 2009 og 2010.

Fluefisker Altaelva

Aldri før er det sett så mye rømt oppdrettslaks i Altaelva som i fjor høst. Arkivfoto.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Laks

Rømt oppdrettslaks truer villaksbestanden.

Foto: Lars Laursen / Scanpix

Omfanget av rømt oppdrettslaks i elvene i Finnmark øker.

I Altaelva var det nesten en tredobling av antallet fra 2009 til 2010.

13 prosent oppdrettslaks

Under et prøvefiske i fjor høst var andelen oppdrettslaks over 13 prosent.

– Dette kan ødelegge laksestammen i elva helt, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (Nina), Peder Fiske, og utdyper:

– Det at det er såpass masse oppdrettslaks i bestandene for gyting er bekymringsfullt. Og hvis det vedvarer over tid så kan det føre til at den genetiske sammensetningen av laksen rett og slett blir endret, sier Fiske.

– Ikke overrasket

Daglig leder i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI), Ivar Leinan, er ikke overrasket. Dette er resultatet av en stor oppdrettsnæring sier han.

– Det er tegn som tyder på at rømt oppdrettslaks er langt vanligere enn man har fryktet, sier Leinan.

Leinan er redd for at hele Altaelva kan bli ødelagt som lakseelv.

– Ja, det er jo forskere som sier at hvis det går flere år nå med så store innslag av oppdrettslaks, så vil vi etterhvert ikke ha noen ren villaksstamme igjen i Altaelva.

– Nå får jeg også beskjed fra årets fiskere om at det er mye oppdrettslaks i elva, så dette er svært alvorlig, sier Leinan.

Samme utvikling i flere elver

Også andre Finnmarkselver opplever samme utvikling. Seniorforsker Peder Fiske i Nina sier de fanget like mye oppdrettslaks i både Vestre Jakobselv og i Repparfjordelva.

– Utviklinga fra 2009 til 2010 er lignende i begge de to elvene. Innslaget av oppdrettslaks i alle de tre Finnmarkselvene er omlag 13-14 prosent, viser resultatene av prøvene som ble tatt i høst, sier Fiske.

Lenger sør i landet er situasjonen for villaksen mange steder kritisk, etter stor innblanding av oppdrettslaks i vassdragene.

– Hindre rømming viktigst nå

Og i følge Fiske blir det nå enda viktigere å hindre rømming av laks fra oppdrettsanleggene.

– Det viktigste må være å hindre at oppdrettslaksen rømmer. Det er jo vanskelig å gjøre noe med den når den først har kommet ut.

Video Far til 15.000 på 30 sekunder

Stamfiske og stryking av laks sikrer at man tar vare på villaksgenene i Altaelva.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se kveldens Nordnytt med Sveinung Åsali