Oppdrettslaks blander gener med villaks

For første gang er det vitenskapelig bevist at rømt oppdrettslaks har genetisk påvirkning på ville laksebestander.

Oppdrettslaks

Forskere fra Havforskningsinstituttet har nå bevist at oppdrettslaks har hatt genetisk påvirkning på villaks i seks norske elver.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Det er Havforskningsinstituttet som har gjennomført undersøkelser i 21 norske lakseelver langs hele kysten.

I minst seks av disse er det påvist at villaksbestanden er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

– Bekymringsfullt

Video be988e8b-1a3f-40ce-8c7d-02b95158d9d2.jpg

I minst seks av lakseelvene er det påvist at villaksbestanden er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks.

En av de seks elvene hvor det er påvist genetiske forskjeller er Jakobselva i Vadsø og Nesseby kommuner. De fem øvrige elvene er Vosso, Opo og Lone i Hordaland, Figgjo i Rogaland og Berbyelva i Østfold.

Det er rapportert rømt oppdrettslaks i alle disse, men i ulik mengde.

Overingeniør Eirik Frøiland ved seksjon for forurensning hos Fylkesmannen i Finnmark mener det er bekymringsfullt at oppdrettslaks blander gener med villaksbestanden.

– Når oppdrettslaks gyter sammen med villaks, eller andre oppdrettslaks i elva, vil jo avkommet arve egenskapene til foreldrene.

– Våre villaksstammer er forskjellige, og tilpasset de ulike elvene. Avkommet etter oppdrettslaks eller blanding med villaks vil ikke være like godt tilpasset.

– En bekreftelse

I følge Frøiland har Fylkesmannen i Finnmark vært kjent med dette problemet lenge.

– Vi har vært klare over det i mange år at det er mye oppdrettslaks, og antatt at den gyter sammen med villaksen i elva. Dette kommer bare som en bekreftelse på en utvikling som vi har antatt har funnet sted.

– Hva kan dere gjøre med dette?

– Rent konkret så betyr det at vi må vurdere frarådning av etablering av nye anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg i de områdene som er viktige for villaksen, og hvor det er mye oppdrettslaks som har rømt.

Unik undersøkelse

Kevin Glover

Forsker Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet er en del av forskerteamet som har bevist den genetiske påvirkningen.

Foto: Havforskningsinstituttet

Undersøkelsen av genetisk påvirkning er også unik i verdenssammenheng. For første gang er det gjennomført en undersøkelse av påvirkningen på vill laksebestand fra rømt oppdrettslaks som omfatter et helt land.

Prøver av laks som har blitt tatt i forbindelse med fiske de siste 30 årene har blitt analysert i regi av Havforskningsinstituttet.

– Vi har kommet fram til dette resultatet ved å analysere såkalte mikrosatelitt-dna-markører fra laksen, sier forsker Kevin Glover.

Det er også utviklet en ny og mer nøyaktig metode for å analyser DNA, men disse resultatene er ikke ferdig analysert enda.

– Når prøvene er analysert med den nye metoden om noen måneder, kan det vise seg at det er flere laksebestander som er påvirket enn det som er kommet fram nå, forteller Glover.

– Mer tidligere

Oddvar Mikkonen fra Vadsø har fisket i Jakobselva i flere år, og synes ikke noe særlig om at oppdrettslaks trekker opp i vassdraget og gyter med villaks.

– Villaksestammen er veldig avhengig av en god kvalitet. Forskerne sier jo at den sammenblandingen ikke er den beste genetisk.

Mikkonen har ikke sett så mye oppdrettslaks i elva i år, men forteller at det har vært mer tidligere.

– Det har vært år hvor en fjerdedel av det som har blitt tatt er oppdrettslaks, og det er jo ikke bra.

Fiskeren fra Vadsø mener det slippes ut for mye laks i havet fra oppdrettsanleggene, men håper at det ikke skal få for store konsekvenser for laksebestanden i Jakobselva.

– Sånn som det ser ut nå så ser det bra ut for Jakobselva. Vi får jo bare håpe at det ikke kommer noe særlig mer oppdrettslaks enn det er nå.

– Fem prosent tåler vi, men ikke om det begynner å bli 10-15 prosent oppdrettslaks. Oppveksten i elva er veldig bra, så vi får håpe det beste.