Hopp til innhold

Robin vil stoppe naturinngrep: Frykter svært hull i fritidsområde

Tobarnsfaren tok med familien hjem til Nord-Norge for å kjenne nærhet til naturen. Nå truer mineralboring med å sprekke finnmarksbobla.

Birk, Robin og Ægir Rokstad mener det er viktigere å ta vare på naturen enn å tillate gruveutbygging. Nå har Robin startet Lávttevárre og Lemmivárre interesseforening.

Birk, Robin og Ægir Rokstad mener det er viktigere å ta vare på naturen enn å tillate gruveutbygging. Nå har Robin startet Lávttevárre og Lemmivárre interesseforening.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Etter syv år sørpå, vendte Robin Rokstad (32) tilbake til hjemkommunen Porsanger i Finnmark. Lengselen etter nærheten til naturen, og mulighetene for å ta barna med på turer i fjellet og på vidda, ble for sterk for tobarnsfaren.

– Du trenger aldri å gå i kø for å komme til favorittstedene dine. Jeg føler at det er det som gir verdi ved å bo her.

Nå mener han at de verdiene står i fare.

Selskapet Kingsrose Mining ønsker å prøvebore etter mineraler over et større område sør for kommunesenteret Lakselv.

– Det vi risikerer er jo faktisk å miste naturen, slik vi kjenner den i dag, for flere hundre år fremover, sier Rokstad.

I sin frustrasjon startet han interesseforeningen Lávttevárre og Lemmivárre.

Tar opp kampen

Foreningen mener de lokale politikerne ikke er på ballen i saken. Målet deres er å informere politikerne om hvor store naturinngrep gruvedrift vil ha på Porsanger.

– Dessverre ser det ut til at det de har funnet av mineraler ligger så høyt i bakken at det kan være snakk om et dagbrudd. Da får vi et ganske svært hull i et ganske stort og mye brukt fritidsområde.

Robin Rokstad mener det er viktigere å ta vare på naturen enn å tillate gruveutbygging. Nå har han startet Lávttevárre og Lemmivárre interesseforening.

I sin frustrasjon startet Robin Rokstad interesseforeningen Lávttevárre og Lemmivárre. Målet er å informere politikerne om følgene ved en eventuell gruvedrift.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

– Vi er veldig spente på valget til høsten. Men vi er ganske negativt innstilte til de aller fleste politiske partiene i denne saken, sier Rokstad.

For flere av Porsanger-politikerne er nemlig positivt til gruvedrift. Dette kan gi penger inn i en slunken kommunekasse og flere arbeidsplasser.

Utvikling og natur

Magnus Gjøvik Martinsen, kulturkonsulent i kommunen, sier Porsanger trenger flere midler til utvikling.

– Det er veldig viktig å ta vare på naturen. Men så må vi samtidig forsøke å finne den balansegangen.

Martinsen sier at naturinngrepene ikke nødvendigvis trenger å være med på å skape denne utviklingen, men han tenker det bør være rom for samspill.

Vi som bor her er jo glad i å høste av naturen. Og da kan vi ikke ødelegge alt.

Kulturkonsulent i Porsanger, Magnus Gjøvik Martinsen, mener det må være mulig å både ta vare på naturen og satse på utvikling.

Kulturkonsulent i Porsanger, Magnus Gjøvik Martinsen, mener det må være mulig å både ta vare på naturen og satse på utvikling.

Foto: Jan-Erik Steine / NRK

Ordfører Aina Borch sier kommunestyret i Porsanger ikke har tatt stilling til om det skal etableres gruvedrift, da de har for lite kunnskap om dette.

Hun bekrefter at det nå foregår leting etter mineraler.

Frykter tvungen ja til gruvedrift

– Jeg har stor forståelse for at mange ønsker å verne naturen og ikke ødelegge den med inngrep som gruvedrift, kraftlinjer eller vindmøller. Samtidig tenker jeg at vi har enorme arealer. Vi er den tredje største kommunen i Norge, sier Borch.

Ordfører i Porsanger, Aina Borch.

Ordfører Aina Borch bekrefter at mineraler letes frem i Porsanger. Det er lokalpolitikerne som skal ta stilling til om de ønsker denne typen naturinngrep eller ikke.

Foto: Biret Inga Kemi / NRK

Ordføreren peker på at kommunen sitter på viktige ressurser som verden trenger for det grønne skiftet, og at dette kan skape lokale arbeidsplasser.

Hun understreker at ingenting er bestemt, og at det neppe vil startes noe gruvedrift i den neste valgperioden.

Tobarnsfaren Robin Rokstad har imidlertid ikke tro på at gruveselskapet vil stoppe om de finner mineraler. Om så skjer tror han at politikerne vil føle seg tvunget til å si ja.

– Da tror jeg toget er gått. Så det er viktig å legge inn støtet nå, sier han.