Rettens vei for å stoppe skyting

Tromsø kommune skyter med skarpt i konflikten om skytebane i Tromsø. Nå går de rettens vei for å stoppe skytingen.

landsskytterstevnet bilde 2

16. mai vedtok kommunestyret i Tromsø at skytingen på banen i Tromsdalen skulle opphøre, inntil en ny skytebane er på plass.

De bevilget samtidig 250.000 kroner som skal gå til arbeidet med å finne en midlertidig løsning inntil en ny skytebane er på plass.

Det er skytterlaget Glimt som er festeinnehaver av området for skytebanen i Tromsdalen. De nektet å føye seg etter kommunens vedtak.

Dermed har Tromsø kommune nå sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Nord-Troms tingrett, for å få hjelp til å stoppe skytingen.

Det betyr at det kan få rettslige følger for dem som velger å bruke skytebanen i Tromsdalen.

Lang prosess

Helt siden 1980-tallet, da kommunen for første gang vedtok å flytte banen fra dagens lokasjon i Tromsdalen, har diskusjonen om ny skytebane gått i Tromsø kommune.

I fjor bestemte kommune seg for at valget sto mellom tre alternativer: Kattfjordeidet, Krabbåsen på Kvaløya og Simavika på Ringvassøy.

I august vedtok byrådet at den nye skytebanen skal ligge i Simavika.

Men kommunestyret forkastet planene. Dermed henger en avgjørelse fortsatt i lufta.