Hopp til innhold

Reindriftsutøver oppdaget Nussirs oljesøl

Selskapet som driver prøveboring for gruveselskapet Nussir varslet verken kommunen eller oppdragsgiveren da en oljelekkasje oppsto inne på fjellet.

Reindriftsutøvere oppdaget oljesøl

Kvalsund kommune tok dette bildet av stedet der det ble oppdaget et oljesøl.

Foto: Kvalsund kommune

I stedet ble uhellet både oppdaget og varslet av reindriftsutøvere som har flokken i området.

I et brev til Nussir skriver Reinbeitedistrikt 22 først at de reagerer på at det pågår boreaktivitet i området, selv etter at reinflokken er ankommet og kalvingen har startet.

Reindriftsutøvere oppdaget oljesøl

Slik så det ut etter at entrepenøren hadde sølt olje.

Foto: Kvalsund kommune

Videre fremkommer det at det ble oppdaget et oljesøl i området.

Reindriftsutøveren som kom til stedet har rapportert at det var svært sterk lukt av diesel (solar) i boringstraseen, og for ham syntes det at lukten stammet fra lekkasjer av diesel, dvs. forurensning av grunnen, skriver reinbeitedistriktet til Kvalsund kommune.

Ingen ble varslet

Til NRK forteller reineier Per Johnny Skum ved Reinbeitedistrikt 22 om overflatesøl i vann. Han sier at hendelsen viser at varslingssystemene ikke fungerer – og at dette får konsekvenser for reindrifta:

Reindriftsutøvere oppdaget oljesøl

Teknisk sjef i Kvalsund Kommune, Pål Reidar Fredriksen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Vi vet ikke hvor mye søl det er, men vi kan se at det er en del. I tillegg blir tauverk, rør og presenninger liggende. Det er ikke bra når det er et kalvingsområde, sier han.

Det er Arctic Drilling som utfører prøveboringen. De varslet heller ikke kommunen eller sin egen oppdragsgiver, Nussir.

– Jeg er definitivt misfornøyd med at vi ikke fikk beskjeden direkte fra underleverandøren, sier administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt.

Pål Reidar Fredriksen, teknisk sjef i Kvalsund kommune, sier at forurensning er alvorlig og skal varsles når det skjer.

– Vi ble varslet om dette av reindrifta. De som har forårsaket utslippet har ikke varslet til oss. Det er ikke akseptabelt, sier han.

Reindriftsutøvere

Mikkel Isak Sara (t.v.) og Per Johnny Skum, fra Reinbeitedistriktdistrikt 22.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Entrepenøren beklager

Arctic Drilling sier at det kun dreier seg om et lite utslipp i området, på 0,8 liter motorolje og at det er rent i området nå.

– Hvorfor har dere ikke varslet om dette?

– Vi har ingen varslingsplikt når det er små mengder med olje. Hadde det vært større mengder, så har vi rutiner for å varsle, sier Roy Karlsen, daglig leder i Arctic Drilling.

Han mener likevel det burde vært varslet:

– I etterkant kan vi jo si at det burde vært varslet med en gang om det. Det beklager vi, sier han.

Øystein Rushfeldt sier at han tviler på at oljeutslippet har gjort noen skade.

– Jeg tror nok ikke at én liter olje er noen stor trussel, men det blir selvfølgelig veldig synlig når det flyter på overflatevann, sier han.

Kvalsund kommune vil nå også se på sine egne rutiner:

– Vi må se på våre interne rutiner om de er gode nok i forhold til å følge opp slike prosjekter, Pål Reidar Fredriksen.