Reinbeitedistrikt åpner for utredning av gruvedrift

For det svenske gruveselskapet Arctic Gold og styremedlem Tord Cederlund er dette gode nyheter.

Borer i Biedjovággi

Cederlund håper kommunestyret i Kautokeino i desember sier ja til en konsekvensutredning av gruvedrift i Biedjovággi.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Reinbeitedistrikt 35 Fávrrosorda åpner for at det kan gjøres en konsekvensutredning av gruvedrift i Biedjovággi.

Det bekrefter reineier og kommunestyrerepresentant Mikkel Isak Eira overfor lokalradioen GLR i Kautokeino.

For det svenske gruveselskapet Arctic Gold og styremedlem Tord Cederlund er dette gode nyheter.

– Det synes jeg er trivelig. Vi har tidligere hatt det vanskelig med å få kontakt med reinbeitedistriktene. Det er bra at 35 sier ja, så får vi håpe 34 også sier ja, sier Cederlund.

– Har ikke gjort noe spesielt

Dermed kan motstanden i kommunestyret være på glid.

Cederlund håper kommunestyret i Kautokeino i desember sier ja til en konsekvensutredning av gruvedrift i Biedjovággi.

Han avviser at de har kommet med penger.

– Nei, jeg vet ikke. Vi har ikke gjort noe spesielt, men vi er takknemlige. Vi har truffet dem en kort stund og lagt fram våre synspunkter, sier Cederlund

Lar seg ikke påvirke

Flyttsamelista er det største opposisjonspartiet i kommunestyret.

Gruppeleder Anders S. Buljo lar seg ikke påvirke av om reinbeitedistrikt 35 sier ja. Han påpeker at det er flere reinbeitedistrikter som rammes av gruvedrift.

– Det er flere distrikter som blir berørt. Det er nabodistriktet som blir mest berørt, sier Buljo.