Rasistisk konflikt på skole i Harstad

Foreldrene har et stort ansvar i forhold til å demme opp for konflikter på skolen. Det sier leder av foreldrenes arbeidsutvalg på Seljestad skole i Harstad.

Rasistisk konflikt blandt ungdommer i Harstad

Rasistisk konflikt blandt ungdommer i Harstad

Foto: Martin Mortensen

I går ble en konflikt mellom fremmedspråklige og norske elever på skolen så alvorlig at polititiet måtte tilkalles. Men da NRK var på besøk, var det rolig i aulaen på Seljestad skole. Likevel kunne man ane en litt spent atmosfære.

– Vi snakker om en tre fire personer, og noen utenlandske. Situasjonen kunne blitt så ille at vi ikke hadde klart å mestre den. Derfor vurderte jeg det sånn at jeg ringte til politiet, forteller rektor ved på Seljestad skole, Roald Albrigtsen.

Rektor ved Seljetad skole er bekymret.

Rektor ved Seljetad skole, Roald Albrigtsen er bekymret.

Foto: Martin Mortensen

Politiet ser alvorlig på saken

Fra skolen startet i høst har det vært flere tilløp til alvorlig konflikter på skolen. Rektor Roald Albrigtsen forteller at det har skjedd ting, alt fra kommentarer, til en hendelse som det har blitt konflikter av.

Rektor vil ikke snakke om rasisme, men han opplever at noen av elevene ved skolen har holdninger han ikke liker.

Politiet i Harstad ser alvorlig på dette. Vold i et ungdomsmiljø, og på en skole med rasistiske undertoner ser vi alvorlig på, sier politioverbetjent, Harstad politistasjon Kåre Rasmussen.

Nå bør foreldrene

Lederen av foreldrerådets arbeidsutvalg Bård Bergersen mener foreldre må ta ansvar.

Foto: Martin Mortensen

Foreldrene har et stort ansvar

Hvis konflikten handler om rasisme, har foreldrene en viktig jobb å gjøre, sier lederen av foreldrerådets arbeidsutvalg, Bård Bergersen.

– Nå bør foreldrene ta en alvorlig samtale med sine barn om at de skal tolerer også fremmedspråklige og fremmedkulturelle elever på skolen, mener Bård Bergersen.