Hopp til innhold

Frykter radioaktive utslipp fra finnmarksgruve

Det er påvist radioaktive stoffer som uran og thorium i Nussir-gruva i Kvalsund. Nå frykter Naturvernforbundet farlig radioaktiv forurensing i sjøen, dersom planene om å dumpe gruveavfallet i sjøen blir opprettholdt.

Utsikt fra Nussir i Kvalsund

Den nasjonale laksefjorden Repparfjorden er tiltenkt som avfallsplass for Nussir-gruva, gjennom såkalt sjødeponi.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

De radioaktive stoffene uran og thorium kan være farlige, og Statens strålevern er ikke fornøyd med hvordan disse stoffene er planlagt håndtert av gruveselskapet Nussir i Kvalsund.

Nå kreves en konsekvensutredning av hvor mye radioaktive stoffer som finnes og hvordan dette skal behandles.

Ikke fornøyd med svarene

Allerede i fjor ba Statens strålevern gruveselskapet Nussir dokumentere hvordan radioaktivt avfall fra den planlagte kobbergruva i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark skal håndteres.

Det finnes både uran og thorium i gruva, og rådgiver Marte Varpen Holmstrand i Statens strålevern er ikke forøyd med svarene fra gruveselskapet.

– Statens stålevern har bedt om en vurdering av mulighet for utslipp av radioaktive stoffer, i fjor vår. Vi fikk ikke da den tistrekkelige informasjonen som viser at virksomheten har vurdert dette i tilstrekkelig grad, sier Varpen Holmstrand.

Rørtrasé

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har regulert 8,5 kvadratkilometer av Repparfjorden til sjødeponi.

Foto: Skjermdump fra Nussir-notat

I verste fall kan de radioaktive stoffene forplante seg i levende organismer og påvirke økosystemet, for eksempel i Repparfjorden, negativt. Statens strålevern vil vite hvor mye radioaktive stoffer som finnes og hvordan gruveselskapet planlegger å håndtere dette.

– De utslippsgrensene for naturlige forekomstene av uran er på hundre becquerel, det er en god sannsynlighet for at utslippene fra en gruvedrift vil komme over det. Derfor må virksomheten ta en vurdering om dem har behov for å ha en tillatelse.

Konsekvensutredning

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Foto: Are Føli / SCANPIX

Tillatelsen som Nussir eventuell trenger er etter forurensingsloven. Og siden Statens strålevern verken vet hvor mye eller hvordan det radioaktive avfallet skal håndteres, ber de nå om at gruveselskapet lager en egen konsekvensutredning på dette. Nussir-gruva er i ferd med å sluttbehandles hos miljømyndighetene i landet. At spørsmålet om radioaktive stoffer kommer i 12. time forundrer Natuvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

– Dette viser at Nussir har gjort et for dårlig arbeid når det gjelder å utrede miljøkonsekvensene av den planlagte gruvevirksomheten i Kvalsund, sier Haltbrekken.

Naturvernlederen mener at det som kommer fram må kunne tillegges så mye vekt at gruva kan stoppes.

– Ja, avhengig av hva den konsekvensutredningen viser, så er jo dette helt klart noe som må bli tillagt vekt i den videre behandlingen av saken.

Den nasjonale laksefjorden Repparfjorden er tiltenkt som avfallsplass for Nussir-gruva, såkalt sjødeponi.

Til NRK uttaler Nussir-direktør Øystein Rushfeldt at gruva ikke har noen problematikk med radioaktivitet.