Rypejakta er straks over. Det er også jakt med blyhagl.
Fjellrype på stein
På Stortinget er det likevel mye tvil rundt det nye forbudet.
Storfugljakt i Snåsa

Quiz: Hva vet du om forbudet?

Hva vet du om forbudet mot blyhagl?

Det nye forbudet trådte i kraft 15. februar i år, og gjelder for all skyting med hagle i og nær våtmark.

Ta quizen og sett deg inn i hva det betyr i praksis. Hvor mye kan du?

1/12 Hvor gjelder forbudet?

Harene forstår ikke at vinterdrakta kamuflerer dårlig når det er fritt for snø. Denne er fotografert
Foto: Jon Olav Larsen

2/12 Fugleverner jubler. Hvorfor gjør han det?

Knoppsvane
Foto: Jonas Langbråten

3/12 Hvem har ansvar for å håndheve forbudet?

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomfører skadedokumentasjon gjennom beitesesongen.
Foto: SNO / Miljødirektoratet

4/12 Jegeren fortviler. Hvorfor tror du han gjør det?

Geir Gåsland
Foto: Geir Gåsland

5/12 Stålets egenskaper

Fjellrype
Foto: Allan Klo / NRK

Hvorfor kvier jegeren seg for å bruke stål som et alternativ til bly?

6/12 Blyforgiftning

Trane
Foto: Trond Berg / NRK

Hvor mange fugler anslås det at dør årlig av blyforgiftning i Europa?

7/12 Naturvernforbundet jubler også. Hvorfor?

Truls Gulowsen (bildet) er leder for Naturvernforbundet. De går nå til anmeldelse mot Vestby kommune for det de mener er miljøkriminalitet.
Foto: Vegar Erstad / NRK

8/12 Feil rekkefølge

Lirype på jakt
Foto: Rune Fossum / NRK

Hvorfor mener forhandlere at forbudet burde kommet på et senere tidspunkt?

9/12 Et godt alternativ

Hagle og skudd
Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

Norges Jeger- og Fiskerforbund mener gull er et suverent alternativ til bly for småviltjakt. Hvorfor sier de det?

10/12 Politisk tvil

Jo Inge Hesjevik
Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Høyre sentralt svarer verken ja eller nei til forbud, men tar det til etterretning. Hva mener Finnmark Høyre?

11/12 Har vi hatt et forbud før?

Kvinner på jakt
Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

12/12 Hvilke partier støtter forbudet?

Død rype og jeger
Foto: Kjartan Trana / NRK

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

Hva mener partiene om klimakutt? Klikk deg inn på NRKs partiguide.