Hopp til innhold

Oversvømmes av russisk inntrengerlaks: – Den største miljøkatastrofen norske elver står overfor

Den har invadert elvene i Finnmark og beveger seg sørover med stor fart. – Dette er bare starten på noe større.

– Dette kommer til å bli et alvorlig problem for hele Norge, sier Eldar Berli, generalsekretær i Norges jeger- og fiskerforbund.

Etter de pukkellaks-hannen har gytt starter forråtnelsen. På bilde ser vi at halen er helt borte. Den har råtnet bort. pukkellaks fra 2019

Pukkellaksen dør etter gyting og ender opp med å «forsøple» elva med sitt zombie-lignende ytre. Bildet tatt i 2019.

Foto: Øystein Hansen

Pukkellaksen, som har dukket opp i hopetall i nordnorske elver denne sommeren, har allerede blitt observert i indre Oslofjord.

– Dette er et miljøproblem og pukkellaksen har en negativ innvirkning på den ordinære laksen i elvene, sier Berli om arten som man frykter jager bort den norske villaksen og tar opp store deler av gyteområdene i elvene.

Kort tid etter pukkellaksen har gytt, råtner den og dør i elva. Det gjør levevilkårene for villaksen svært krevende.

Frivillige har jobbet på spreng for å holde pukkellaksen ute av elvene de siste ukene, men finnmarkingene ser ingen klar ende på trusselen fra øst.

Fiskere i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening fanger pukkellaks.

Frivillige jobber på spreng for å rense elva for arten som har kommet østfra.

Foto: Kristin Humstad / Øystein Hansen / NRK / PRIVAT

– Noe må gjøres

– Dette er bare starten på noe større. Pukkellaksen er den største miljøkatastrofen vi har stått overfor i våre elver, sier Kenneth Stålsett, leder av fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening.

Kenneth Stålsett, leder av fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening.

Kenneth Stålsett ber om midler for å utrydde fisken.

Foto: Kristin Humstad / NRK

På kort sikt ser Stålsett kun én løsning på problemet: kommersialisering.

Stålsett vil stoppe laksen allerede i havet, og mener det må legges til rette for teknologi og feller. Dette vil, ifølge Stålsett, kunne gi arbeidsplasser til regionen – men da trengs større midler:

– Vi mener at det offentlige må ta et langt større ansvar enn det de har gjort hittil, sier Berli.

Eldar Berli, generalsekretær i Norges jeger- og fiskerforbund står ved elva i Sør-Varanger.

– Dette kommer til å bli et alvorlig problem for hele Norge, sier Eldar Berli.

Foto: Kristin Humstad / NRK

SVJFF har allerede fått tildelt til sammen 400.000 kroner fra Miljødirektoratet og Finnmarkseiendommen, men Stålsett mener det er altfor lite.

– Vi kommer til å bruke alt vi har på forvaltninga av russerlaksen.

Gir økonomisk støtte

– Vi ser nå at mange legger ned en imponerende innsats for å bekjempe pukkellaksen i norske elver, en jobb som også er helt nødvendig per dags dato, forteller klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Sveinung Rotevatn (V) Klima- og miljøminister.

Sveinung Rotevatn og Miljødirektoratet har satt av om lag 3,7 millioner kroner til å bli kvitt laksen.

Han mener at dette er et arbeid som ikke utelukkende kan basere seg på dugnadsarbeid.

Derfor har Miljødirektoratet satt av om lag 3,7 millioner kroner, i tillegg til at fiskeri- og sjømatministeren har bidratt med 1 million kroner ekstra.

– Disse ekstra pengene vil bli brukt til å øke innsatsen med utfisking av pukkellaks, sier Rotevatn.

Pukkellaksen tatt opp av elven

Det er et blodig arbeid å få bukt med den uønskede laksearten.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Må bli kvitt den

Pukkellaksen kommer opprinnelig fra Stillehavet, men ble på 1950-tallet satt ut ved Kolahalvøya av daværende Sovjetunionen.

Først i 2017 begynte den å bli et problem her hjemme.

Siden arten lever i en toårssyklus, er den på sitt mest mangfoldige i andreåret.

Det er en slik topp man ser nå – og to år fram i tid tyder alt på at toppen blir betydelig høyere.

Øystein Hansen i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening er tindrende klar:

– Vi skal ikke bare ta den bort, men bli kvitt den. Poenget er ikke å ta russerlaksen, men å berge den norske villaksen. For hvis den dør ut, da sliter vi.