Hopp til innhold

Ny atomubåt ankom Tromsø – mener Norge spiller et høyt spill

Tirsdag ankom atomubåten USS Washington Tromsø. Kritikere mener Norge legger til rette for at Nato, og særlig USA, bruker norsk jord til å komme tettere på russerne.

Amerikansk atomubåt ankommer Tromsø.

Den amerikanske atomubåten USS Washington ankom Tromsø tirsdag ettermiddag.

Foto: Marita Andersen / NRK

Den amerikanske atomubåten USS Washington ankom Tromsø tirsdag ettermiddag.

Foto: Marita Andersen / NRK

For andre gang på ett år har en amerikansk atomubåt lagt til kai i Tromsø, og utenfor de strengt bevoktede portene har demonstranter møtt opp. De protesterer mot det de mener er med på å gjøre Norge til en brikke i et farlig spill mellom stormakter.

NRK har tidligere fortalt om Ann Helen som bor like ved havna, og som er engstelig for hva som kan skje dersom en ulykke skulle oppstå med ubåtenes atomdrevne systemer.

Håkon Elvenes representerer organisasjonen Nei til atomdrevne militærfartøyer. Den mener amerikanske atomubåter ikke bør få legge til kai i Norge, og ser med bekymring på symboleffekten ved at atomdrevne ubåter inviteres inn i norske farvann.

Organisasjonen Nei til atomdrevne militærfartøyer.

Organisasjonen Nei til atomdrevne militærfartøyer mener Norge kan utsettes for fare ved å la atomubåter ferdes i norske farvann.

Håkon Elvenes er bekymret over ubåtanløpet i Tromsø.

Håkon Elvenes i Nei til atomdrevne militærfartøyer.

En liten og standhaftig gruppe demonstranter møtte opp på kaia på Tønsnes utenfor Tromsø by.

En liten og standhaftig gruppe demonstranter møtte opp på kaia på Tønsnes utenfor Tromsø by.

– Brikke i storpolitisk spill

– Dette representerer en farlig sammenblanding av militære og sivile formål. Det er en sammenblanding som kan være i strid med internasjonal rett, men som ikke har blitt vurdert godt nok av norske myndigheter, mener han.

– Det er alltid en fare for at det kan skje noe med enhver atomreaktor, det har vi nok av eksempler på. Og hvis det først skjer noe, vil konsekvensene være store.

Elvenes viser til den spente situasjonen ved den russisk-ukrainske grensa akkurat nå, hvor Russland har plassert ut 100.000 soldater, og reagerer på det de mener er for østgående bevegelser fra Nato.

Elvenes får politisk støtte fra Alberte Tennøe Bekkhus (22), leder i Rød Ungdom. De er imot at ubåten får legge til kai i Tromsø.

Tre russiske missilubåter dukket opp gjennom arktisk is.

Også russerne har ubåtaktivitet i Barentshavet, og i fjor viste de seg fram da tre missilubåter dukket opp gjennom arktisk is.

Bekkhus mener det blir for ensidig å kun kritisere Russland i konflikten som nå pågår mellom stormaktene.

– Det er helt riktig å kritisere mye av det Russland gjør, men vi synes det blir bak mål å kun skulle snakke om Russland, når også Vesten og Norge har vært med på å skape denne konflikten, sier hun.

Bekkhus mener Nato har ført en aggressiv og provoserende retorikk og politikk mot Russland, og at Norge har sin skyld i saken ved å ta imot store militærstyrker fra eksempelvis USA.

Alberte Bekkhus i Rød Ungdom

Alberte Bekkhus i Rød Ungdom

Foto: Didrik Sten Ingebrigtsen / Rød Ungdom

Mandag diskuterte USA og Russland situasjonen på den ukrainske grensen i et krisemøte. Der kom det fram at Russland krever en vestlig garanti for at Nato ikke utvides ytterligere østover.

– Gjør Norge mindre trygt

Bekkhus mener at Norge, ved å legge til rette for at amerikanske atomubåter får legge til kai her, er med på å hisse opp stormaktskonflikten ytterligere.

Derfor mener hun en ny avtale mellom USA og Norge om militær bruk av norsk jord er helt feil.

– Nå skal man faktisk innføre permanente områder som kan brukes til dette. Det er med på å gjøre Norge mer utrygt, mener Bekkhus.

Bekkhus viser til tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid som Solberg-regjeringen la fram i fjor. Den skal behandles i Stortinget til våren før den kan tre i kraft. Avtalen åpner for at USA kan benytte enkelte områder i Norge til «nærmere angitte militære formål».

– Det er åpenbar provosering fra begge sider. Nato har et langt større militær enn det Russland har.

– Det at vi inviterer amerikanske styrker inn på den måten vi gjør, gjør oss mer utrygge. Det bidrar til å provosere unødvendig, og til mer konflikt.

– Bidrar ikke nok til fred

Bekkhus presiserer at hun absolutt ikke forsvarer Russland, og at land selvsagt skal inngå de forsvarsalliansene de selv ønsker. Det er imidlertid framtredenen til Nato hun mener er uheldig, og viser blant annet til øvelsen «Trident Juncture» i Midt-Norge i 2018.

Samtidig som øvelsen foregikk varslet Russland at de ville gjennomføre testing av missiler på samme sted. Forskere mente dette måtte sees på som rasling med sablene mellom de to stormaktene.

– Måten Nato holder på nå, mener jeg gjør verden mer utrygg. Det setter Norge i en mer farlig situasjon. Det er spesielt frustrerende fordi da vi gikk inn i sikkerhetsrådet sa vi at Norge skal ta til orde for folkeretten, for dialog, for fred, sier hun og fortsetter:

– Det har vi ikke gjort. Når vi holder på på den måten vi gjør, er vi med på å gjøre verden mer utrygg.