Hopp til innhold

Russerne varsler skarpskytingstester utenfor Trøndelag og Møre

Russland varsler at de skal gjennomføre skarpskytingstester delvis i samme område som den store Nato-øvelsen foregår. En tilbakemelding på «Trident Juncture», sier forsker.

Det russiske landgangsfartøyet «Ivan Gren».

Russland planlegger prøveskyting av missiler i havet utenfor Midt-Norge denne uka. Forsvaret er ordknappe om signalet fra Russland, men sier til NRK at «Trident Juncture» skal fortsette som normalt.

Foto: Mil.ru

Den russiske marinen har planer om å gjennomføre skarpskytingstester i Norskehavet torsdag, fredag og lørdag denne uka.

Testene skal etter planen skje utenfor Trøndelags- og Møre-kysten – delvis i det samme området som Nato-øvelsen «Trident Juncture» foregår.

Den russiske testingen skal etter det NRK får opplyst foregå i internasjonalt farvann og luftrom. De skal holde på mellom klokken 7 og 14 fra torsdag til lørdag.

Klassekampen meldte nyheten først.

Avinor får sjeldent slike varsler

Like før helgen ga russiske luftfartsmyndigheter beskjed om dette til Avinor. Deretter sendte Avinor en såkalt Notam-varsling til piloter. Notam står for notice to airmen.

– Det er en informasjonskanal til piloter, som gjør at sivile fly kan velge å navigere rundt det gitte øvelsesområdet. Dette er en rutinemessig informasjonsdeling, og således er det ikke noe dramatikk knyttet til dette, sier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i Avinor.

Avinor har ikke et register for hvor ofte Russland varsler slik aktivitet.

– Meg bekjent er det ikke ofte at denne typer varsler sendes til Avinor Flysikring, sier Lødding til NRK.

kart russisk øvelse

Den grønne markeringen viser hvor den russiske øvelsen skal foregå. Innenfor den oransje linjen arrangeres den storstilte Nato-øvelsen «Trident Juncture».

Foto: Notaminfo.com

Ingen dramatikk

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) påpeker derimot at det er vanlig at Russland driver med militær aktivitet i våre nærområder – også under øvelser hvor allierte styrker deltar.

– Det er ikke noe dramatisk i dette. Fra norsk side tar vi dette til etterretning, og følger den russiske aktiviteten. I slike situasjoner iverksettes om nødvendig tiltak for å ivareta sikkerheten og unngå ulykker, uttaler Bakke-Jensen skriftlig til NRK.

Russerne varslet øvelsen i henhold til etablert praksis. Bakke-Jensen sier Forsvarsdepartementet ble informert fredag ettermiddag.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, ser i likhet med forsvarsministeren ingen dramatikk i russernes øvelses-planer.

– Russland har et betydelig militært nærvær i nordområdene, de øver ofte. Så dette er noe som skjer regelmessig. De har varslet oss. Det er noe vi tar til etterretning og vi gjennomfører vår øvelse som planlagt, sier Stoltenberg.

– Så dette har ingen innvirkning på øvelsen?

– Nei, vi gjennomfører øvelsen som planlagt, og opptrer på en forsvarlig måte så det ikke oppstår noen problemer for øvelsen.

Defensiv øvelse

Noen mener øvelsen bærer prep av show, og at man vil vise styrke for å sende tydelig signal til Russland. Har de grunn til å føle seg provosert?

– Overhodet ikke. Dette er en defensiv øvelse. Vi øver på Nato-territorium i Norge for å komme et Nato-land til unnsetning. Men det sender også en klar beskjed om at Nato er der for å forsvare ethvert Nato-land. Hensikten er ikke å provosere frem en konflikt, men å avverge en konflikt slik Nato har gjort i 70 år, sier Stoltenberg.

«Trident Juncture» fortsetter som normalt

Ifølge Forsvaret vil ikke «Trident Juncture» påvirkes. Pressetalsmann i Forsvaret, oberstløytnant Vegard Finberg, sier de er kjent med at russerne skal gjøre skarpskytingstester.

– Vår øvelse er planlagt over lang tid. Vi vil fortsette som planlagt, sier Finberg, som utover det ikke har noe å tilføre saken.

– En slags tilbakemelding på «Trident Juncture»

Julie Wilhelmsen.

Julie Wilhelmsen sier det er høyst sannsynlig at den russiske øvelsen har sammenheng med «Trident Juncture».

Foto: Christopher Olssøn

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved Nupi, er tydelig på at slik testing fra Russland ikke kan være tilfeldig.

– Det er klart dette henger sammen med en opptrapping av konflikten mellom Nato og Russland. Russland ser med stor skepsis på all militær oppbygging og øvelsesvirksomhet i Nordområdene fra Nato sin side. På samme måte ser Norge og Nato med stor skepsis på russisk opptrapping.

Wilhelmsen tror den varslede testingen er et tydelig signal fra russisk side.

– Jeg kan ikke vite det helt sikkert. Men det er veldig sannsynlig at dette er en slags tilbakemelding på «Trident Juncture».

Mener Norge bør sørge for tettere dialog

Seniorforskeren, som blant annet er ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, påpeker at Russland er svært skeptisk til det de kaller militariseringen av Arktis. Når amerikanske styrker bidrar sterkt i Nato-øvelsen, er Wilhelmsen ikke overrasket over at Russland responderer med å vise muskler.

– Øvelsen blir omtalt som en del av en bred opptrapping i nordområdene fra Nato sin side. Russerne ser på det store kartet, de er opptatt av plasseringen av baser og militære installasjoner globalt og kaller det gjerne en «omringing» av russisk territorium.

Selv om Norge og Nato sier de handler defensivt, tolker Russland «Trident Juncture» som en offensiv operasjon.

– Hvordan bør norske myndigheter forholde seg til testingen Russland nå varsler?

– Det er veldig viktig med mer og direkte kontakt med russiske myndigheter. Det som er synd, er at etter krisen i Ukraina i 2014, har en del direkte samarbeid mellom det norske og russiske forsvaret blitt avbrutt, og den diplomatiske kontakten har vært begrenset. Norske myndigheter kunne vært flinkere å opprettholde samtalen. Ikke for å legitimere de folkerettsbruddene Russland har stått for, men for å sørge for at kanalen er helt åpen i en fase med oppbygging på begge sider.