Politiker vil gi bort godtgjørelse for å motivere skoleelever

Lokalpolitiker Farid Shariati i Vadsø velger å gi bort godtgjørelsen han får for politiske møter. Pengene skal gå til et fond for å motivere elever ved videregående skoler i Finnmark.

Kommunepolitiker Farid Shariati

MDG-politiker Farid Shariati i Vadsø vil belønne god innsats hos skoleelever med penger han får for sin egen politiske innsats.

Foto: NRK

– Man skal belønne gode innsats og det man vil se mer av, forklarer lokalpolitiker Farid Shariati som tilhører Miljøpartiet De Grønne.

Han forteller at derfor vil han inspirere til at flere elever tenker grønt, tenker fornybart, og framfor alt ser på Finnmark fylke og de forutsetningene vi har her i Finnmark og hvordan vi skal markedsføre oss i nisjer som er tilpasset våre regionale forutsetninger, sier han.

– Må tenke på ressursene

Lokalpolitikeren vil at elevene allerede på videregående skole skal begynne å se og tenke på hvilke ressurser som er i Finnmark.

– Hvordan vi kan utvinne dem best mulig og på en bærekraftig måte. Det vil jeg se mer av, vi har potensial for masse grønn vekst, masse bærekraftig vekst. Men det forutsetter også at vi også legger til rette for at folk ønsker å utvikle de ressursene, sier han.

Initiativet fra lokalpolitikeren vil innebære at han setter av mellom 15.000 og 20.000 kroner.

– Sprekt

Opplæringssjef i Finnmark fylkeskommune, Lisbeth Sandtrøen synes at tiltaket med å gi bort pengene er sprekt gjort av lederen for MDG i Vadsø.

Skolerapport

Opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen i Finnmark fylkeskommune.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK


– Det er jo ikke bare politikerne som kanskje kunne syntes at dette er interessant å støtte, sier hun.

Sandtrøen mener det sikkert vil finnes andre og.

– Kanskje næringsliv og bedrifter som kan ha interesse av at ungdommer i Finnmark utforsker litt, altså lære litt på hvordan man utforsker og jobber med ideer som kan være positive om noen år, sier hun.

Står fritt

Ordfører Hans-Jakob Bønå (H) i Vadsø sier lokalpolitikeren selvfølgelig står fritt til å gi bort pengene til hvem som helst.

– Dette er jo godtgjørelse for deltakelse i politiske møter og ikke de store summene. Jeg kan heller ikke se at det er noen prinsipielle betenkeligheter med å bruke pengene til å motivere skoleelever, sier han.