Hopp til innhold

Finnmark er «dropout-versting» – og nå må skolene spare mer penger

Et av landets verste «dropout-fylker» risiskerer å få færre lærere. Finnmark bruker langt mindre penger på de videregående skolene enn landsgjennomsnittet, men nå må det kuttes og effektiviseres mer.

Johnny Ingebrigtsen
Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– At vi skal spare penger samtidig som vi skal forbedre «dropout-tallene» som er blant de dårligste i landet er en veldig stor utfordring, sier sier Johnny Ingebgrigtsen (SV), politisk leder for den videregående utdanningen i Finnmark.

Finnmark kommer dårlig ut av statens nye system for å beregne overføringer til fylkeskommunene, og dermed må det kuttes ifølge Ingebrigtsen.

Alvorlig situasjon

– Det er en alvorlig situasjon. Jeg vil ikke spekulere i hvor mange stillinger vi kan måtte kutte, jeg håper det ikke blir noen, sier Ingebgrigtsen.

Han deler dermed Utdanningsforbundets bekymring for hvordan dette vil slå ut for Finnmarksskolene som fra før leverer noen av de dårligste resulatene i landet.

– Vi har for lite penger, derfor har vi dessverre ingen valg, men det er ingen i hovedutvalget som ønsker dette.

Kostra-tallene for 2015 viser at Finnmark fylkeskommune bruker 43 prosent av budsjettet til videregående skoler, mens landsgjennomsnittet uten Oslo bruker 52 prosent av budsjettet på skolene.

Håper på mer penger fra staten

I en uttalelse skriver fylkesleder i Utdanningsforbundet, Kari Lium, at dette vil bli alvorlig:

– De foreslåtte budsjettkuttene vil ha enorm innvirkning på videregående opplæring i form av kvalitet, tilbud og drift. Det skaper stor usikkerhet både for ansatte og elever.

Johnny Ingebrigtsen håper fortsatt på mer penger fra staten, og han har invitert utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen på beøsk til Finnmark.

– Han har sagt at han vil vurdere å gi oss ekstra eksperthjelp, men jeg har sagt at vi også trenger penger. Kvalitet er en kjempeutfordring når vi får mindre overføringer fra staten.

– Utsett omstillingen

Utdanningsforbundet foreslår at Ingebrigtsen utsetter omstillingen i Finnmarksskolene til de nasjonale endringene er ferdige. De påpeker at det allerede er klart at det kommer store endringer i yrkesfagopplæring høsten 2019.

– Utdanningsforbundet mener det vil være uklokt å kjøre i gang med en stor omstillingsprosess før ytre forhold er på plass.

Men Ingebrigtsen mener de ikke kan vente på at de nasjonale endringene fordi lite er bestemt, og dermed blir usikkerheten for stor mener han. Ingebrigtsen vil heller fokusere på tiltak de kan gjøre noe med som sammenslåing av adminsitrasjon for flere skoler. Allerede er sammenslåing av Tana, Vardø og Vadsø vedtatt. I tillegg ser han muligheter for god utvikling innenfor oppdrett og beredskap.

–Vi holder sammen med oppdrettsselskapene på med en søknad for å få en undervisningskonsesjon, og det er viktig for fylket. Det vil være et stort løft, sier Ingebrigtsen. Han håper også å få egne bevilgninger over statsbudsjettet til Kunnskap, kompetanse, beredskaps- og treningssenter i Honningsvåg.

– Vi vil gjøre det større nå som det blir aktuelt å bore ved den nye iskanten. Vi ønsker å få det inn på statsbudsjettet, og derfor har vi vært i samtaler med departementet mandag denne uka.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med Gunnar Grindstein