Politiet trapper opp etterforskningen av Sjøvegan-drapet

To personer skal jobbe på fulltid med å forsøke å løse den 19 år gamle drapssaken. Det er klart etter et møte i Tromsø tirsdag.

Branntomt, Sjøvegan

Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept i brannruinene av sitt eget hus på Sjøvegan i Salangen i Troms sommeren 1998.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

– Noe økt aktivitet blir det, sier Andreas Nilsen, fungerende leder av Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Politiet setter av to årsverk til å etterforske drapsgåten i Salangen kommune i Troms – i tillegg til ekstra ressurser ved behov.

– Mange spor

Det var 15. juli 1998 Marie Louise Bendiksen (59) ble funnet død i brannruinene av sitt hjem i kommunesenteret Sjøvegan. Etter obduksjonen viste det seg at hun var blitt drept.

Under møtet i Tromsø ble det blant annet ble diskutert videre fremdrift i saken. For utenom Nilsen selv, deltok påtaleleder i Troms politidistrikt Einar Sparboe Lysnes og lensmann i Salangen, etterforskningsleder Hans Roar Rasmussen.

– Det er kommet mange tips i saken som må følges opp. Vi har konkrete gjøremål knyttet til Tyskland-sporet. Det er oppgaver nok, og vi setter av de ressursene som vi foreløpig trenger i Midt-Troms til å løse de oppgavene, sier Nilsen.

Politiet i Troms

OVERTAR: Troms politidistrikt har nå overtatt drapsgåten fra Sjøvegan.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hva politiet konkret gjør mer med Tyskland-sporet vil Nilsen ikke si. Det dreier seg om en utenlandsk mann i området som ble avhørt etter drapet, uten å bli mistenkt. Men i fjor fikk politiet vite at denne mannen senere i Tyskland var dømt for drapsforsøk med kniv.

Digitalisering

På møtet i dag ble det drøftet blant annet digitalisering av relevante dokumenter i saken, som er håndskrevet. Dette er en oppgave som skal politiet regner med vil pågå ut 2017.

– En stor andel av rundspørringer og tips fra den tidlige fasen i saken er håndskrevet, og må digitaliseres for at vi skal kunne bruke det med dagens analyseverktøy. Det er vi helt avhengig av, sier Andreas Nilsen.

Hensikten med møtet har vært å se på saken etter at Salangen lensmannsdistrikt er blitt en del av Troms politidistrikt, forteller Nilsen:

– Vi har vurdert det som har blitt gjort så langt, og sett på hva slags gjøremål vi har både på kort og litt lengre sikt fremover i saken, etter at saken nå er blitt en del av Troms politidistrikt.

Salangen lensmannsdistrikt var før politireformen en del av Midtre Hålogaland politidistrikt.

– Må lukkes

Bendiksen-Saken har vært henlagt flere ganger, men etter nye opplysninger har politiet nå sett på saken igjen.

– Det er viktig for oss å avslutte de gjøremålene som gjenstår i saken. Det må vi få lukket. Det er ingen av oss som vil la de tingene stå ugjort. Det er mange elementer som må etterforskes videre før vi vurderer hvordan vi skal ta saken videre, sier Nilsen.