Politiet om Storskog-gjerdet: Skal også holde nordmenn unna Russland

Det omstridte grensegjerdet på Storskog bygges også for å hindre personer fra norsk side å ta seg ulovlig inn i Russland, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark.

Ellen Katrine Hætta

I Norge er det slik at sivilbefolkningen har lov til å gå helt opp til grenselinja. Og det er nettopp derfor det er viktig at vi har et gjerde, også på norsk side, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Denne uken har det 200 meter lange og 3,5 meter høye gjerdet begynt å reise seg langs grensen mot Russland på Storskog.

Setter opp gjerde

Regjeringen er nå i ferd med å bygge et grensegjerde mot Russland.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Gjerdet har skapt mye debatt, og flere mener at gjerdet er utenrikspolitisk umusikalsk og bærer preg av kald krig.

Gjerdet skal ikke bare hindre utlendinger å ta seg ulovlig inn i landet:

– I Norge er det slik at sivilbefolkningen har lov til å gå helt opp til grenselinja. Og det er nettopp derfor det er viktig at vi har et gjerde, også på norsk side, sier Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark.

Det er politimesteren i Finnmark som sammen med grensekommissæren har ansvaret for Norges eneste Schengen-grense, som strekker seg 196 kilometer fra Pasvik i sør til Grense Jakobselv i nord.

Vil hindre ulovlige kryssinger fra Norge

Politimester Hætta viser til at områdene opp mot den norske riksgrensa er sivilt område – mens Russland har en grensesone, noen steder tre mil lang, der vanlige folk ikke har tilgang uten spesialtillatelse.

– Om Norge hadde hatt et lignende regime som Russland, hadde vi også hatt en grensesone der sivilbefolkningen ikke har adgang.

– Så gjerdet settes opp for å hindre at personer fra norsk side tar seg ulovlig over til Russland?

– Ja, det er helt korrekt. Dette er et sikkerhetstiltak som skal øke kontrollen inne på Storskog, sier Hætta.

– Blir grensa sikrere ved å bygge dette gjerdet?

– Den blir sikrere ved at man kan forhindre utpasseringer, det vil si ut mot Russland, og inn i Norge ukontrollert. Sånn sett blir grensa sikrere, slik vi ser det, sier Hætta.

Storskog grensestasjon

Byggingen av grensegjerdet, som både skal hindre utlendinger å ta seg ulovlig inn i Norge og nordmenn ulovlig inn i Russland, er godt i gang på Storskog.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Tidligere grensekommissær: – Symbolpolitikk

Tidligere grensekommissær Ivar Sakserud sa til NRK i går at grensegjerdet kun er symbolpolitikk, uten praktisk betydning.

Ivar M. Sakserud

Ivar Sakserud, tidligere grensekommissær.

Foto: Amund Trellevik

Alle som søkte asyl i Norge i fjor krysset grensen på lovlig vis, sa Sakserud, som er meget kritisk til regjeringens beslutning om å sette opp et gjerde mot Russland.

Hætta innrømmer nå at ulovlige grensepasseringer nærmest er et ikke-eksisterende problem:

– Alle de 5.500 som kom over grensa i fjor og søkte asyl kryssa grensa på et lovlig grensepasseringssted. Vi hadde bare en ulovlig grensekryssing. Det var i Grense Jakobselv, sier Hætta.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein