Hopp til innhold

Pentagon ga millioner til omstridt samarbeid med Norge – ukjent for norske politikere

Amerikanske forsvarsdokumenter avslører at Pentagon satte av millioner av dollar til omstridt satellittprosjekt med Norge. Likevel beskrev forsvarsminister Frank Bakke-Jensen det hele som «uformell dialog» i Stortinget nesten ett år senere.

Satellitt for Nordområdene

SATELITTSAMARBEID: Norske satellitter vil være de første kommersielle satellittene med operasjonelt militært utstyr for det amerikanske forsvaret.

Foto: NOAA

To planlagte satellitter for nordområdene kommer nå opp i Stortinget for femte gang, etter NRKs artikler.

Forsvarspolitisk talskvinne for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, ber igjen forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om skriftlig å svare Stortinget.

Navarsete synes det er merkelig at det ikke er inngått en avtale mellom Norge og USA, ettersom offisielle amerikanske dokumenter viser at USA for lengst har begynt å bevilge penger til satelittprosjektet med en kostnadsramme på 887 millioner dollar fra amerikanernes side.

– Det synes naturlig at det er inngått en avtale når USA godkjenner et prosjekt, og setter av såpass store midler. Hvis det foreligger en avtale, har ikke Stortinget fått rett svar på spørsmål vi har stilt, sier Navarsete.

Liv Signe Navarsete

KREVER SVAR: Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete mener det ser ut til at Stortingets behandling av saken ikke bygde på korrekt informasjon.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

– Kan føre Norge inn i en stjernekrig

En rapport fra det amerikanske forsvarsdepartementet høsten 2017, som NRK nå har fått kjennskap til, viser at samarbeidet med Norge om et satellittprosjekt for Arktis da hadde kommet langt. Likevel, på Stortingets talerstol nesten ett år etter hevdet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at samarbeidet med amerikanerne kun var uformelle samtaler.

En rekke internasjonale eksperter frykter at satellittene kan dra Norge inn i en krig mellom stormaktene i verdensrommet. Professor i statsvitenskap, Trond Nordby, mener saken bør forberedes for riksrett.

De amerikanske offisielle dokumentene fra 2017 viser at det amerikanske forsvarsdepartementet allerede da hadde bestemt seg for å installere eget militært utstyr på to planlagte norske sivile satellitter. Utstyr på satellittene skal brukes av alle amerikanske militære styrker nord for Polarsirkelen, også atomubåter. Det har fredsbevegelsen reagert på.

190103-A-DE926-001

ROKERTE BUDSJETT: David L. Norquist, med ansvar for det amerikanske forsvarsbudsjettet, avsatte midler og satte høsten 2017 i gang e satellittprosjektet for med Norge som en viktig samarbeidspartner. Stortinget kjente ikke til samarbeidet da Stortinget sa ja til to nye satellitter.

Foto: Secretary of Defence / 160714-A-DE926-002

Pentagon har avsatt millioner av dollar

Det går fram av rapporten at Pentagon avsatte fem millioner dollar for 2017, og 63 millioner dollar for budsjettåret 2018.

Det amerikanske forsvarsdepartementet vil spare store summer på å slippe og sende opp egne satellitter. Den totale besparelsen blir beregnet til opptil 900 millioner dollar – eller med dagens dollarkurs: 7,6 milliarder norske kroner.

US Air Force har fått ansvaret for at det avanserte militære utstyret er ferdigutviklet i tide til oppskytning. De to norske satellittene skal etter planen skytes opp i år 2022.

Bevilgninger knyttet til norske krav

Amerikanske budsjettdokumenter fra februar i fjor bekrefter igjen samarbeidet med Norge, som en forutsetning for å bevilge millioner av dollar.

For å tilfredsstille norske krav, viser dokumentene at den økonomiske rammen til prosjektet vil øke i år.

Uten å kjenne Forsvarsdepartementets samarbeid med USA, vedtok Stortinget 4. juni i fjor enstemmig å gå inn for to nye sivile satellitter for nordområdene.

Norske politikere visste ikke

Saksordfører for saken i Stortinget, Steinar Reiten (KrF), visste ingenting om samarbeidet med Pentagon. I sitt hovedinnlegg sa Reiten ikke et ord om militær bruk av satellittene. Han var opptatt av bruken for innbyggere, næringsliv, sikkerhet og beredskap.

– Det er derfor et nødvendig og etterlengtet grep som nå blir tatt for å gi heldøgns bredbånddekning nord for 65. breddegrad, sa Reiten.

Da saken kom opp igjen i Stortinget uka etter NRKs første artikkel om saken, hevdet forsvarsmininister Frank Bakke-Jensen at Forsvarsdepartementet bevisst hadde søkt en åpen linje om sitt samarbeid med USA.

Stortingets muntlige spørretime

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt i Stortinget at det norske forsvarsdepartementet bare har hatt en uformell dialog med det amerikanske forsvarsdepartementet om satellittprosjektet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsvarsministeren mente departementet har vært åpen

Bakke-Jensen sa at det ikke hadde vært forhandlinger, og at det ikke var inngått noen avtaler mellom USA og Norge.

– Forsvarsdepartementet har hatt en uformell dialog med USA om satellittkommunikasjon og samarbeid knyttet til dette prosjektet siden høsten 2016.

Spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet skrev i en e-post 6. juni i fjor at departementet bare var i «innledende runder for å snakke om et mulig samarbeid om bredbånd i Arktis».

Forsvarspolitisk talsmann for Høyre, Hårek Elvenes, vil ikke kommentere de nye opplysningene. Han henviser til statsråd Frank Bakke-Jensen.

NRK har i flere dager bedt om en kommentarer fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, uten å lykkes. Spesialrådgiver Birgitte Frisch skriver i en e-post at det Bakke-Jensen sa i Stortinget er korrekt.

– Regjeringa har igjen bevisst villedet Stortinget

Statsbudsjettet 2019

KRITISK: Rødts leder Bjørnar Moxnes sier satellittskandalen inngår i et mønster av hemmelighold omkring regjeringas risikable sikkerhetspolitiske eksperiment ved å la USA bruke Norge til sin stadig mere militariserte stormaktsrivalisering med USA. Han mener saken bør behandles i kontrollkomiteen i Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leder av Rødt, Bjørnar Moxnes, sier de nye opplysningene stiller det han kaller satellittskandalen i et enda mer alvorlig lys. Han mener det er snakk om bevisst feilinformasjon som politisk virkemiddel. Moxnes frykter dette kan komme til å bryte ned den generelle tilliten i demokratiet.

– Ut fra dokumentene kan det se ut som om regjeringen rett og slett har villedet Stortinget for andre gang om status for forhandlingene om USAs militære bruk av de norske satellittene.

Partiene Rødt, SV og Senterpartiet er alle svært kritisk til regjeringens håndtering og informasjonen som er delt til Stortinget i saken.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV ber nå forsvarsminister Frank Bakke-Jensen igjen svare skriftlig på når han og departementet ble klar over at prosjektet ville gjøre norskeide satellitter til militære mål, og hvorfor ikke Stortinget ble orientert da saken ble behandlet.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark