– Klare til å ta imot flyktninger

Flyktningestrømmen over Storskog har gjort det nødvendig å etablere et transittmottak i Sør-Varanger. Torsdag morgen tar de mot de første flyktningene i Fjellhallen.

Klar for å ta i mot flyktninger

Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen og mottaksleder Hermann Bjørhusdal, er klar til å ta imot flykninger i Fjellhallen i Kirkenes.

Foto: Sidselv Vik / NRK

På tirsdag ferdigforhandlet Sør-Varanger kommune avtalen med Utlendingsdirektoratet (UDI) om etablering av transittmottak i Fjellhallen. Og i løpet av kort tid har kommunen klargjort et transittmottak som kan ta imot 150 flyktninger.

Transittmottak i Fjellhallen

Sivilforsvaret har stilt med senger og montert de i Fjellhallen.

Foto: Sidsel Vik / NRK

– Det mangler noen små detaljer men det meste skal være i orden. Vi vet ikke hvor mange som kommer i morgen, men de blir tatt godt imot av våre ansatte, sier Hermann Bjørhusdal som er mottaksleder. Deretter vil de bli, registrert av politiet og så få en helseundersøkelse.

Over 350 asylsøkere har i år kommet over grensa fra Russland, og tallet øker. Flyktningene som kommer til transittmottaket blir sendt videre til ordinære mottak i Nord-Norge etter tre til fire dager i Kirkenes.

Bjørhusdal forteller at ingen har vært negative i arbeidet må å få alt på plass. Alle har stått på for å skaffe til veie det som transittmottaket trenger.

– Sivilforsvaret har kommet med senger og montert de. Røde Kors, Fretex, ansatte i kommunene, butikker, nettleverandører og elektrikere har stått på for å gjøre alt klar til å ta imot de som nå kommer som flyktning til Sør-Varanger kommune.

Stolt ordfører

– Endelig er vi klar til å få mottaket opp å gå, forhåpentligvis i morgen. Og det gleder meg stort at vi har klart å få dette til. Så vi skal ta godt imot de som kommer, sier ordfører Cecilie Hansen.

Transittmottaket i Fjellhallen

Bilde fra matsalen i Fjellhallen i Kirkenes, hvor det er opprettet trasittmottak for flykninger

Foto: Sidsel Vik / NRK

Hansen mener det er det gode planverket til kommunen og tidligere veldig god erfaring som gjør at de har fått på plass et transittmottak på så kort tid.

– Vi er så heldig at vi fortsatt har den kompetansen i kommunen som var med i 1999, under Kosovo-krisa da vi hadde et fantastisk engasjement og dugnad for å ta imot menneskene som var på flukt. Og vi har samlet alle de gode kreftene og jobbet veldig målrettet. Så nå når vi kommer opp å gå igjen så føler jeg meg veldig trygg på at dette vil bli handtert på en best mulig måte.

Kommunen har inngått en avtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) som gjelder i seks måneder.

– Vi er så heldig at vi har mange gode treningsarenaer. For idrett håper jeg at det er tilfredsstillende de løsningene som vi har klart å jobbe fram for de. For samfunnet så håper jeg at vi skal klare å ha den gode dugnadsånden og engasjementet for å holde disse seks månedene.

Hansen tror de tre første månedene vil preges av at de er i en slags oppstartsfase, men at de etterhvert kommer mer inn på permanente løsninger.