Hopp til innhold

Over 100 fjellpartier kan rase i sjøen

Nå skal man bygge opp kompetanse til å overvåke de farlige områdene i Troms enda bedre.

Rasfare

De ustabile fjellpartiene i Troms er her merket med gule punkter.

Foto: Vibeke Paulsen Ceron / NRK

Undersøkelser viser at det er over hundre fjellpartier i Troms som kan rase ut i havet.

Et av de «rasfarligste» fjellene er Nordnesfjellet i Kåfjord i Nord-Troms, der sprekkene utvider seg med opptil fem centimeter hvert eneste år.

Universitetet i Tromsø vil nå derfor bygge opp kompetanse for å overvåke disse farlige fjellene.

Troms fylkeskommune har gitt 3,2 millioner kroner i startkapital til et nytt professorat i fjellskred. Det skal blant annet bidra til å øke overvåkningen av de ustabile sprekkene i Nordnesfjellet ved Lyngenfjorden.

– Det er stor enighet om det å utnytte kompetansen som finnes på dette i Tromsø, vil styrke forståelsen av skredutfordringene, sier professor Steffen Bergh på Institutt for geologi ved Universitetet i Tromsø til NRK.

Nordnesfjellet

Det mektige Nordnesfjellet er i bevegelse. Og dersom fjellmasser raser ut i sjøen, kan det skape flere titalls meter høye bølger. Bølgene vil ramme innbyggerne rundt Lyngenfjorden. Spesielt utsatt er Lyngseidet som ligger på andre siden av fjorden i dette bildet.

Foto: Tor Even Mathisen

Så langt er det kartlagt 103 ustabile fjellpartier i Norges nest nordligste fylke.

– De fleste fjellpartiene er øst og vest for Lyngen, og de følger gamle svakhetssoner i jordskorpen, sier professoren.

Kommer til å rase ut

– Er det grunn til å frykte at disse ustabile fjellpartiene skal rase ut og utsette mennesker for fare?

– Svaret er utvilsomt ja. Men når og hvordan det vil skje, er selvfølgelig usikkert. Dette er en naturlig geologisk prosess, sier han,

Et annet godt eksempel på hva geologen snakker om, finner vi i Signaldalen i Storfjord kommune.

– Vi tror at de dype fjellsprekkene der vil gli ut. Men det vil sannsynligvis ikke skje i nær framtid, avslutter professoren.

  • Se TV-reportasje:
Undersøkelser viser at det er over hundre fjellpartier i Troms som kan rase ut i havet.
Universitetet i Tromsø vil nå bygge opp kompetanse for å overvåke disse fjellene. Et av de farligste fjellene er Nordnesfjellet i Kåfjord, der sprekkene utvider seg med opptil fem centimeter hvert eneste år.

Skjermen viser forskere som har kartlagt hvor mye Nordnesfjellet i Kåfjord beveger på seg. Foto: Vibeke Paulsen Ceron, NRK.