Hopp til innhold

Anklages for arroganse etter møte om lakselus

En skuffet ordførerdelegasjon traff det de mener var en arrogant fiskeriminister da de ville lufte sin bekymring for villaksens levekår på Stortinget i går.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

En delegasjon på 64 ordførere uttrykte sin bekymring for mer lakselus og flere rømninger i oppdrettsnæringen i går for fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Men de mener de opplevde Aspaker arrogant om saken.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Til sammen 64 ordførere fra Sør-Varanger i nord til Halden i sør har signert oppropet. Der uttrykker de sin bekymring for mer lakselus og flere rømninger i oppdrettsnæringen.

I går møtte en delegasjon på fem av ordførerne fiskeriminister Elisabeth Aspaker på Stortinget for å overlevere både sin bekymring og det skriftlige oppropet.

– Jeg var så heldig at jeg fikk æren av å overrekke det på vegne av alle ordførerne, men jeg opplevde en Elisabeth Aspaker i angrepsposisjon.

Det forteller fungerende ordfører i Alta i Finnmark Ronny Berg. Han er en av

Ronny Berg

Fungerende ordfører i Alta, Ronny Berg fikk overrekke oppropet fra til sammen 64 ordførere til fiskeriministeren. Han opplevde at hun gikk i angrepsposisjon om saken.

Foto: NRK

ordførerne som frykter for villaksbestanden kommunen hans er vertskap for.

Bakgrunnen er blant annet flere store fiskerømminger fra anlegg i Vest-Finnmark de siste årene. Sist i september måtte Fylkesmannen igjen gi tillatelse til å fange rømt oppdrettslaks med garn i Altafjorden etter nok en rømming.

Bare fra Grieg Seafoods anlegg i Finnmark har det rømt 150.000 fisk siden 2006, noe selskapet nå må svare for hos Fiskeridirektoratet.

I tillegg har det ifølge Mattilsynet blitt gjennomført flere avlusinger med kjemikalier i vår, samt at det er oppdaget nedsatt følsomhet for kjemikaliene hos lus ved et anlegg i Vest-Finnmark.

– Hadde behov for å korrigere

I oppropet heter det også at man i en rekke kommuner ser en betydelig svekkelse av vill laksefiskbestander, som settes i sammenheng med lakselus i oppdretten som eksistensiell trussel.

Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil fra 2015 gi allerede etablerte oppdrettere i Norge et tilbud om å utvide kapasiteten innenfor de eksisterende konsesjonene for laks, ørret og regnbogeaure med med fem prosent.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Med overleveringen til Aspaker i går håpte ordførerne derfor å påvirke regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om oppdrettsnæringen.

– Særlig når bekjempelsen av lakselus ble tema opplevde jeg Aspaker som arrogant. Jeg mener måten hun opptrådte på var uheldig, sier Berg.

Også flere av ordførerne i delegasjonen beskriver til NRK en lite lydhør fiskeriminister. På SMS sent i går kveld svarer hun via sin pressekontakt at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av møtet:

«Dette var voldsomt. Det høres ikke ut som om vi har vært på samme møte. Jeg var på møtet for å lytte til ordførerne og for å fortelle hva regjeringen tenker rundt bærekraftig oppdrett. Mitt hovedbudskap til ordførerne er at jeg tar problemene med lus på alvor. Denne regjeringen er den første som nå utvikler miljøindikatorer knyttet til fremtidig vekst. Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene om at miljøkravene stadig mykes opp, og hadde behov for å korrigere inntrykket av regjeringens politikk.»

– Ikke ment som et angrep

Men Elisabeth Aspaker lyktes altså likevel ikke å fjerne de bekymrede ordførernes tvil.

– Dette er et tverrpolitisk opprop, og ikke et angrep på regjeringen. Det er et

Ordfører i Måselv, Helene Rognli

Ordfører i Målselv, Helene Rognli hadde forhåpninger til møtet på Stortinget onsdag. Hun er bekymra for konsekvensene lakselusa kan ha for villaksen.

Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no / Høyre

uttrykk for at man er bekymret for at lakselus er et økende problem, sier Ronny Berg fra Alta.

Bare i Finnmark, der luseproblemet tradisjonelt har vært minst, har ordførerne i Sør-Varanger, Berlevåg, Porsanger og Vadsø signert oppropet. I Troms får de også støtte fra ordfører i Kvænangen i tillegg til Rognli i Målselv.

En annen av dem som hadde forhåpninger til møtet var ordfører i Målselv i Troms, Helene Rognli.

– Motivasjonen min for å være med på oppropet er at vi har en laksestamme som er unik. Vi har en av Norges beste lakseelver, og også godt sjøørretfiske. Lakselusa som kommer med oppdrettsanleggene vil også kunne ramme villaksen vår, som står for viktig verdiskaping i kommunene også i folkehelseøyemed.

Foreslår fortsatt økt vekst

Elisabeth Aspaker har tidligere foreslått å åpne for ytterligere fem prosents vekst i oppdrettsnæringen til neste år, med forbehold om færre lus per oppdrettsfisk.

En rekke miljø- og villaksvernere er negative til forslaget på grunn av frykt for lakselus.

De har blitt møtt med uventet enighet fra verdens største oppdrettskonsern, Marine Harvest, som også sier nei til forslaget frem til lakselusproblemet er løst.

Ingen av de berørte kommunene er høringsinstanser for forslaget fra Aspaker, der høringsrunden ble avsluttet 1. oktober.

I Alta er det laksesvikt.