Ordfører ber om klarhet i vindkraftsaker

Stortinget vedtok tirsdag at kommuner skal få bestemme mer i vindkraftsaker. Ordføreren i Salangen kommune har lite tro på at det vil skje.

Ordfører i Salangen Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp)

USIKKER: Ordføreren i Salangen kommune er ikke sikker på at kommunen i realiteten vil få bestemme mer i vindkraftsaker.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Tidligere i november ble regjeringspartiene og Frp enige om at kommunene selv får bestemme om de ønsker vindkraftverk.

I innstillinga som ble vedtatt tirsdag heter det:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftanlegg i plan- og bygningsloven.»

Men Salangen-ordføreren, Sigrun Wiggen Prestbakmo (Sp), føler seg likevel ikke helt sikker.

– Det ligger i utgangspunktet ikke noe stor trygghet i innstillinga. Selv om det er antyda at kommunene skal ha mer de skulle ha sagt.

Mer makt til kommunene

– Det er åpenbart at det er veldig lite forpliktende på det som går på tilrettelegging for lokaldemokratiet. Man skyver bare litt på saken, og legger ikke opp til at kommunene får vetorett. Ap er veldig tydelige på at de ikke ønsker vetorett, sier Prestbakmo.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) er saksordfører for vindkraftmeldinga i Stortinget

Stortingsrepresentant Ruth Grung.

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) er saksordfører for vindkraftmeldinga i Stortinget.

Hun mener hun kan betrygge ordføreren i Salangen.

– Det er et enstemmig storting som nå stemmer for at plan- og bygningsloven vil gjelde for fremtidige vindkraftverk. Og da vil kommunene få den samme påvirkninga som på alt annet som bygges ut i en kommune.

Grung antar at det vil skje før sommeren.

– Ikke beroliga

Det er plan- og bygningsloven som gir kommunene større makt. I dag behandles vindkraftsaker i en annen lov; Energiloven. Der har Staten siste ord.

Men i Salangen er man ikke trygg på at lokalpolitikerne nå faktisk får større innflytelse.

– Det ligger mange gode intensjoner i forslaga. Men jeg er ikke beroliga etter å ha gått inn i komiteens merknader og lest realiteten i forslagene til de ulike partiene, sier ordføreren.

Tønsheia, et fjellområde i Salangen og Lavangen kommune. Her er det planlagt vindkraftutbygging

VINDMØLLER PÅ FJELLET: På fjellpartiet Tønsheia i Salangen og Lavangen kommune er det planlagt vindkraftutbygging.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Sier nei til utbygging

Som i mange andre kommuner i landet, har det også i Salangen vært stor motstand mot utbyggingen av vindkraft.

Der er det lagt planer for en vindmøllepark på fjellpartiet Tønsheia som ligger både i Salangen og Lavangen kommune.

Viser området Tønsheia i Salangen og Lavangen kommune

BYGNINGSPLANER: Lill-Eva Jenssen i «Nei til vindkraftverk på Tønsheia i Salangen/Lavangen», peker på Tønsheia der det er planlagt vindmøllepark.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Den planlagte utbygginga er midlertidig satt på vent på grunn av koronasituasjonen.

Utbygginga er ikke behandla i kommunestyret, fordi planlegginga er i en tidlig fase.

Men tre av fire partier i kommunestyret i Salangen har gjort vedtak i egne partiorganisasjoner. De sier i utgangspunktet klart nei til utbygging.

Dermed ser det dårlig ut for en ny vindmøllepark, dersom kommunen får bestemme.

Markøren på kartet viser Tønsheia, fjellpartiet i Salangen og Lavangen kommune hvor det er planlagt vindkraftutbygging.

Sterk motstand

Lill-Eva Jenssen er en av initiativtakerne bak facebook-gruppa «Nei til vindkraftverk på Tønsheia i Salangen/Lavangen».

Gruppa har over 1500 medlemmer.

Lill-Eva Jenssen er en av initiativtakerne bak facebook-gruppa «Nei til vindkraftverk på Tønsheia i Salangen/Lavangen» med underkant av 2000 medlemmer.

KLART NEI: Lill-Eva Jenssen er redd for at kommuner vil se på kompensasjonsordningen ved vindkraftverk som en god inntekt.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi ønsker ikke at det bygges ut av vindkraftverk på Tønsheia. Det er et viktig område for oss som bor her. Vi bruker naturen aktivt, også til jakt og beiteområde for sau og rein, sier Jenssen.

I vedtaket i Stortinget i dag heter det at man også skal se på økonomiske kompensasjoner til vindkraftkommunene.

Jenssen er redd for at dette skal gjøre det gunstig for kommuner å godta omstridte vindkraftutbygginger.

– Naturen blir på en måte en handelsvare. Derfor må vi være mer på politikerne for å få dem til og ikke gå inn for dette.