Innfører vindkraft-innstramminger – gir kommunene vetorett

Kommunene skal nå selv få bestemme om det skal bygges vindkraftverk eller ikke i deres kommune.

pdAdljcnCXg

Kommunene får nå bestemme selv om de ønsker vindkraftverk. Vindmøllene på bildet står i Eigersund kommune i Rogaland.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det ble regjeringspartiene og Frp enige om på onsdag. Det betyr at staten ikke lenger får siste ord i vindkraftsaker.

– Nå har vi forhandlet om vindkraftmeldingen. Der har Frp fått gjennomslag for de sakene som har vært viktige for oss. Blant annet har vi nå fått overført lovverket til plan- og bygningsloven, noe som i prinsippet vil bety at vi gir kommunene vetorett for etablering av vindkraft i egen kommune, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til NRK.

I dag behandles vindkraftsaker etter energiloven, og dermed er det staten som har siste ord. Nå skal fremtidige vindkraftverk reguleres etter plan- og bygningsloven.

Det er allerede flertall på Stortinget for at kommunene får avgjørelsesmyndighet i disse sakene, etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe støttet kravet i forrige uke.

Videre skal tidsrammen strammes inn slik at vindkraftanlegg på land skal være i drift etter senest fem år etter innvilget søknad og muligheten for endringer underveis skjerpes inn.

Terje Halleland, miljøpolitisk talsmann i Frp

Terje Halleland i Frp i sier at vindkraft nå blir en lokal prosess.

Foto: Even Lusæter / NRK

Godkjente prosjekter fullføres

Det betyr at det blant annet skal avklares i konsesjonen om høyde på turbiner, antall turbiner, avstand til bebyggelser og at dette ikke kan endres før anlegget har kommet på nett.

– Det har vært helt nødvendig å rydde opp i konsesjonsprosessen når det gjelder vindkraft. Regjeringen hadde som utgangspunkt å få konfliktnivået ned og rydde opp. Det får vi til. Så er vi også enige med Frp om at kommunene skal få bestemme mer enn de gjør i dag, sier Høyres energipolitiske talsperson Stefan Heggelund.

Dette vil derimot ikke sette en stopper for allerede vedtatte vindkraftprosjekter som ikke er startet opp.

– Vi lever i en rettsstat. Gitte kosesjoner er gitte konsesjoner. Men nå rydder vi opp i konsesjonssystemet og styrker lokaldemokratiet, sier Heggelund.

Stefan Heggelund er stortingsrepresentant for Høyre.

Stefan Heggelund i Høyre sier at de konsesjonene som allerede er gitt for utbygging av vindkraft ikke vil påvirkes.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Endrer skattesystemet

Det har vært stor motstand mot bygging av vindkraftverk i flere kommuner. Det taler ikke for at utbygging av vindkraft øker i fremtiden, snarere tvert imot.

– Det er vel ikke et godt bidrag til det grønne skiftet?

– Det finnes noen kommuner som er positive til vindkraft. Så er vi også blitt enige om at vi må gjøre endringer i skattesystemet som gjør at kommunene vil få beholde mer av inntektene hvis de ønsker vindkraft, sier Heggelund.

Partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg. Det blir lagt frem et eget forslag om lokal kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth (V), som er leder av energi- og miljøkomiteen, sier det ikke er akutt behov for ny fornybar energi akkurat nå.

Foto: Liv Aarberg

– Viktig med tillit i det grønne skiftet

Venstres Ketil Kjenseth sier regjeringen nå foreslår de nye bestemmelsene fordi det også er viktig med «tillit» i det grønne skiftet.

– Det har vært mye mistillit og frustrasjon ute i Kommune-Norge nå, sier han og legger til at det allerede har vært stor utbygging av vindkraft i Norge.

– Nå skal vi balansere det. Vi har ikke akutt behov for ny fornybar energi akkurat nå. Det er viktig å stoppe opp og ta en pause og gi kommunene større ansvar, sier Kjenseth.

Det er allerede flertall på Stortinget for at kommunene får avgjørelsesmyndighet i disse sakene, etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe støttet kravet i forrige uke.

Rødt: – For lite, for sent

Lars Haltbrekken i SV sier de lenge har jobbet for at kommunene skal få økt innflytelse i spørsmålet om utbygging av vindkraft. Han mener det er bra regjeringen at nå «kommer etter», men at det ikke er nok til å sikre verdifull natur.

– Det er en rekke alvorlige naturinngrep rundt om i landet som gjennomføres helt i tråd med plan- og bygningsloven. Bygging av store motorveier gjennom viktige naturområder blant annet gjennom bruk av plan- og bygningsloven, sier han og legger til:

– Det trengs langt sterkere vern av våre verdifulle naturområder. Det vil SV komme med forslag til i behandlingen av meldingen.

Bjørnar Moxnes mener Fiskeriministeren kan svekke tilliten til politikere

Bjørnar Moxnes og Rødt vil gi kommunene detde kaller «en reell vetorett mot vindkraftutbygginger», som ikke kan overprøves.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Bjørnar Moxnes i Rødt mener det er for lite, for sent fra regjeringspartiene, og reagerer også på at det ikke innfører full stopp for nye vindkraftanlegg på land.

– Å flytte avgjørelsene fra energiloven til plan- og bygningsloven åpner fortsatt for nye utbygginger som rammer norsk natur, og staten har også mulighet til å gå inn og bestemme gjennom såkalt statlig planbestemmelse, sier han.

Moxnes mener avtalen ikke løser problemene med at vindkraftutbygginger ødelegger for reindrifta og at den ikke sikrer god kartlegging av naturen.

– Vi krever at reindriftas behov skal gå foran vindkraftkapitalen, og at naturkartleggingen skal gjøres av offentlige institusjoner, slik at det ikke oppstår situasjoner som på Stad der det ble bestilt en ny naturkartlegging da den første fant verdifull natur som var plagsomt for utbyggerne, sier han.

SISTE NYTT

Siste meldinger