– Sykehusledelsen bagatelliserer problemene

Onsdag ble det kjent at flere leger ved UNN retter krass kritikk mot ledelsen. Legeforeningen reagerer på svaret legene har fått.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

42 leger ved UNN har skrevet under på et kritisk brev til ledelsen.

Foto: NRK

Leger og sykepleiere tvinges til å justere tilbudet etter ledige senger – ikke etter pasientenes behov

Sitat fra brevet til UNN-ledelsen

Vi syns det er beklagelig at både direktør og styreleder i UNN og styreleder i Helse Nord avviser den opplevelsen mange av de ansatte sitter med. VI mener de bagatelliserer fakta, sier Ulla Dorthe Mathisen i Den norske legeforening til NRK i en e-post.

Utspillet kommer etter at TV2 omtalte et kritisk brev til ledelsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, signert 42 leger ved sykehuset.

Økonomien har tatt overhånd, det er ikke lenger noe fokus på pasientene. Det er ingen kommunikasjon mellom styret og de som er faglig ansvarlig, og det oppstår gnisninger og skaper samarbeidsvansker, sier overlege ved lungemedisin, Monica Linnea Vold, til NRK.

– Det vi ønsker er et miljø der pasienten føler seg godt ivaretatt, og et like godt tilbud som det er i resten av landet, sier hun.

– Ingen forbedring

Også pasientombudet er bekymret.

– Ut fra tallene vi har ser vi ingen store endringer, verken den ene eller den andre veien når det kommer til pasientsikkerheten på UNN. Vi forventer at ledelsen griper fatt i dette umiddelbart for å avklare om det er et problemer i det hele tatt, men for å berolige pasientene hvis det ikke er fare for sikkerheten deres, sa Pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan til NRK onsdag.

Avviser deler av kritikken

Tor Ingebrigtsen UNN

Administrerende direktør på UNN, Tor Ingebrigtsen, er menig i deler av brevet fra legene.

Foto: Pressefoto / UNN

Administrerende direktør på UNN, Tor Ingebrigtsen, fikk onsdag kveld mulighet til å kommentere beskyldningene på Nordnytt.

– Vi deler noen av legenes bekymring. Det er riktig at vi har en krevende driftssituasjon, til tross for at våre sengetall er like høye som ellers i landet. Vi utfordres spesielt på at vi har mange utskrivingsklare pasienter og et par avdelinger som mangler tilstrekkelig bemanning. Vi har meldt fra om dette til Helse Nord, fylkeslegen og Tromsø kommune, og jobber intenst for å fikse problemene, sa Ingebrigtsen.

Som en del av samhandlingsreformen skal Tromsø kommune overta ansvaret for pasienter som er friske nok til å forlate sykehuset, men har fortsatt behov for videre omsorg eller opptrening ved en helseinstitusjon.

Tromsø kommune har ikke nok sengeplasser til disse, så flere har blitt liggende på sykehuset.

– Vi jobber sammen med kommunen for å løse problemet med utskrivningsklare pasientene, i tillegg jobber vi intenst for å få bemannet de stillingene som står ledige, sa Ingebrigtsen onsdag.

Sykehuslederen avviste beskyldningene fra legene om at det er dårlig kommunikasjon med ledelsen, og at man blir straffet dersom man sier fra om dårlige arbeidsforhold.

– Vi har sett på de fem personalsakene vi ha hatt som omfatter leger. Ingen av de gjelder represalier for å si fra. Alle dreier seg om leger som andre har klaget på, på grunn av oppførsel eller hvordan de gjør jobben sin, sa Ingebrigtsen.

Bekymret

Legeforeningen mener ledelsen på UNN ikke tar kritikken fra legene på alvor.

– Det ble gjort en ekstern evaluering av organisasjonsstrukturen i 2012 som viser at faglige anbefalinger ikke blir tatt til følge og at det er en manglende kommunikasjon mellom de som jobber pasientnært og ledelse og administrasjon, skriver Ulla Dorthe Mathisen til NRK.

De er bekymret over utviklingen ved sykehuset.

– Vi har over flere år poengter ovenfor ledelsen at det er mange kritikkverdige forhold som har oppstått som en følge av et ensidig økonomisk fokus og en ledelsesfilosofi som gir lite rom for faglige innspill. Vi er opptatt av at kjerneverdiene til UNN, kvalitet, trygghet, omsorg og respekt, blir etterlevd, og ser at de står i fare med de tiltakene ledelsen gjennomfører, skriver hun videre.