Fikset akuttberedskapen etter press fra ansatte

Finnmarkssykehuset går tilbake på tidligere endringer i akuttberedskapen i Alta.

Ambulansen i Midt-Norge.

Det ble store protester i vinter da Finnmarkssykehuset gjorde endringer i ambulanseberedskapen i Alta. Nå snur helseforetaket.

Foto: Anders Ulvolden/NRK

Finnmarkssykehuset møtte stor motstand da foretaket gjorde om ambulansetjenesten i Alta i vinter.

Endringen medførte at alle av Altas tre ambulansebiler kunne brukes til transportoppdrag til sykehuset i Hammerfest, 14 mil unna, og at ikke én bil måtte stå i beredskap hele tiden.

Nå snur helseforetaket, og en av ambulansene skal kun forbeholdes akuttoppdrag.

Bygger ny stasjon

Klinikkesjef for prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset, Jørgen Nilsen, forklarer hensynet til de ansatte ble avgjørende.

– Vi har sett at den belastningen det kan være for dem å måttte stille alene hos en pasient, eller på et skadested, det var ikke bra, sier Nilsen.

Finnmarkssykehuset ønsker i tillegg å utvide tilstedevakt for ambulanse på natta.

– Vi ønsker å bygge en ny stasjon så raskt som overhodet mulig, men som midlertidig løsning ønsker vi å sette opp en brakkerigg slik at vi kan ha to biler på vakt til enhver tid, sier Nilsen.

– Gledelig

Varaordfører Ronny Berg setter pris på at responstiden på natta ikke settes på prøve.

– Det er kjempegledelig, øker tryggheten for våre innbyggere og viser at Finnmarkssykehuset tar akuttberedskapen på alvor, sier Berg.