Hopp til innhold

Opposisjonen raser: Flengende fiskerikritikk får ikke konsekvenser

Riksrevisjonens krasse kritikk av norsk fiskeripolitikk blir ikke tatt til følge med det første. Regjeringspartiene vil uansett vedta den omstridte kvotemeldinga allerede i neste uke.

Sjark på vinterfiske

KVOTEMAKT: Unge har stadig større problemer med å etablere seg med båter som dette, og mer av kvotene har havnet hos noen få store rederier.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Riksrevisjonens rapport tirsdag slo fast at det svikter i alle ledd: Lover og regler om norske fiskerier er verken utredet skikkelig på forhånd eller vurdert ordentlig i ettertid.

Resultatet er at fiskekvotene samles hos noen få mektige selskaper, mens svært mye av råstoffet sendes ut av landet – uten at norsk industri tjener på å bearbeide det.

– Bekrefter alt

I Nord-Norge blir rapporten godt mottatt.

– Det vi har sagt i alle år, er altså ikke føleri. Nå bekrefter en uavhengig instans at vi har rett, sier Eva Lisa Robertsen i Kystopprøret i Vardø.

– Nå må vi rydde bordet. Når vi som fiskerinasjon ikke får det vi ønsker ut av fisken, må vi være klar for å snu opp ned på alt, sier Ronald Wærnes (Sp), ordfører i Båtsfjord.

Minstekravet hans er at det neste store fiskeripolitiske veivalget blir utsatt, slik at Riksrevisjonens kritikk kan bakes inn. Wærnes har full støtte i hele opposisjonen på Stortinget.

Men de tre regjeringspartiene og Frp vil det annerledes. De legger fram sin innstilling til den såkalte kvotemeldinga torsdag, og saken blir behandlet 7. mai.

Kvotemeldinga legger grunnlaget for lovendringer i neste runde.

Vil følge opp

I Dagsnytt 18 torsdag hevdet SVs Torgeir Knag Fylkesnes at fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) bagatelliserte kritikken.

– Det er rart at du sier, for på alle punkter sier vi at vi vil ta kritikken til oss og følge den opp, sa Ingebrigtsen.

– Så er det kamp om fordelingen av ressursene. Der har vi et velbalansert system som skal opp til diskusjon i Stortinget.

For viktig til partipolitikk

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark mener en skikkelig behandling krever mer tid. Han sier det er dramatisk om Stortinget nå behandler kvotemeldinga uten at Riksrevisjonens rapport er en del av grunnlaget.

– Dette er for viktig til at partipolitiske kjepphester skal bestemme behandlingen, mener Prestbakmo.

Kystopprøret ved Eva Lisa Rbertsen, Vegard Bangsund og Frank Cato Laihti

Kystopprøret i Vardø er glad for støtten fra Riksrevisjonen, men skuffet over at rapporten ikke får større konsekvenser. Her er Eva Lisa Robertsen, Vegard Bangsund og Frank Cato Laihti.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Robertsen i Kystopprøret mener kvotemeldinga stort sett gir mer av samme gale medisin som før.

– Sju av ti norske fisker bearbeides i utlandet og skaper titusener av arbeidsplasser der. Nå må man gjøre grep for å gi fisken tilbake til norske lokalsamfunn, slik at man kan skape ny virksomhet, sier hun.

– Det er å trampe på demokratiet hvis man ikke nå tar Riksrevisjonens rapport alvorlig.

Avgift eller kvotekutt

Ordfører Wærnes i Båtsfjord mener politikerne må stille seg noen avgjørende spørsmål nå:

– Er det greit for Norge å sende fisk til Kina, slik at den kommer ferdig bearbeidet tilbake og konkurrerer på markedet i Europa? Eller skal vi se til Island, som har kvotereduksjon hvis man ikke bearbeider fisken? Skal vi vurdere en eksportavgift på ubearbeidet råstoff?

Wærnes er kritisk til at kvotemeldinga ensidig ser på lønnsomheten hos de store selskapene, og ikke vurderer fisken som en nasjonal ressurs.

Han mener de tapte inntektene er dramatisk for Norge som nasjon, og sammenligner med olja.

– Hvis vi hadde samme mal for oljefunnet som for norsk fiskeripolitikk, hadde vi ikke hatt særlig til pensjonsfond.

Ronald Wærnes,ordfører i Båtsfjord

Ronald Wærnes (Sp) kan ikke se at det haster med å få igjennom kvotemeldinga i Stortinget.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Nyheter fra Troms og Finnmark