Hopp til innhold

Opphever evakueringen etter båtbrannen i Tromsø

– Det er ikke lenger behov for et sikkerhetsområde som følge av brannen i tråleren i Breivika. Nå jobbes det med å begrense oljeutslipp fra båten.

Tråler i brann ved kai i Breivika
Foto: Petter Strøm / NRK

Politimesteren i Troms opphevet evakueringen i 11.30-tiden, og trafikken vil bli normalisert så snart det er praktisk mulig.

Politiet opplyser at det fremdeles være sperringer for å ivareta sikring av åstedet.

Fare for oljelekkasje

Kystverket opplyser at skipet inneholder om lag 200 kubikkmeter dieselolje, altså 200.000 liter. Det er satt i gang tiltak for å kunne begrense et eventuelt oljeutslipp. Man har blant annet lagt ut lenser ved den veltede tråleren og det gjøres forberedelser for å pumpe opp olje.

– Det er for tidlig å si noe om de potensielle skadene. Det er uansett skader på miljøet når petroleumsprodukter lekker ut i sjøen. Derfor jobber vi nå med å ringe inn havaristen for å hindre spredning ut i Tromsøysundet, sier vaktleder Steinar Gyltnes i Kystverket beredskapsvaktlag til NTB torsdag formiddag.

Brannvesenet jobbet gjennom natten for å slukke brann på utsiden av båten og å holde temperaturen nede, men måtte holde tilbake på vannet for å unngå for mye røyk.

Nesten 100 personer var evakuert fra sine hjem i området.

Lenser

Lenser er lagt ut for å fange opp olje og diesel.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rammet sykehuset

Trafikken var sperret i et område på 300 meter rundt tråleren. Det førte til store trafikale utfordringer i morgentrafikken i Tromsø. Det gjorde blant annet at ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge ikke kom seg på jobb i tide.

Sykehuset stanset torsdag morgen deler av driften en stund, fordi de måtte skru av ventilasjonsanlegget i deler av bygget. Etter å ha fått bekreftet at røyken ikke er giftig, har de valgt å gjenoppta driften.

– Røyken gir en ubehagelig lukt for ansatte og pasienter, sa viseadministrerende direktør ved UNN, Marit Lind.

Hun sier problemene ikke har rammet noen akutte operasjoner. Beate Helberg i Troms politidistrikt sier man vurderte å evakuere sykehuset natt til torsdag.

Trafikkaos i Tromsø pga. trålerbrann

Kø i Tromsø torsdag morgen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Vurderte å slepe ut båten

Ifølge brannvesenet startet brannen på grunn av sveisearbeid bak i båten, som spredte seg til fiskegarn om bord i den russiske tråleren «Bukhta Naezdnik». Politiet vil ikke bekrefte de opplysningene, og sier de vil etterforske hva som har skjedd.

Det gikk nesten et døgn før tråleren kantret. Politiet vurderte både å senke skipet og å slepe det fra kai. Til slutt måtte de bare håpe at skipet kantret av seg selv.

Avdelingsdirektør og overlege ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling på UNN, Jan Haanes sier at røyken ikke var farlig.

– Den mengden brannrøyk som deler av Tromsøs befolkning har fått i forbindelse med trålerbrannen vurderes å være begrenset. Dermed utgjør den liten risiko for negative helseeffekter, sier han.

Men for noen utsatte grupper, som personer med alvorlig astma eller KOLS, kan imidlertid selv lave nivåer av brannrøyk gi forbigående forverring av sykdomsplager.

– Det er ingen grunn til å anta at røyken fra trålerbrannen vil påvirke befolkningens helse på sikt. En slik risiko oppstår først ved betydelig mer omfattende og langvarig eksponering, sier overlegen i ei pressemelding.

Torsketråleren «Bukhta Naezdnik» ble bygget i Norge i 1991. Den er 64 meter lang og er 13 meter bred. Den eies av en rederi i Murmansk i Nordvest-Russland.