Oppdrettsselskap har drevet uten gyldig utslippstillatelse

Grieg Seafood kan ha drevet lakseslakteri på Simanes i Alta uten gyldig utslippstillatelse. Naturvernforbundet reagerer på at selskapet ikke bøtelegges.

Grieg Seafoods lakseslakteri

Fylkesmannen i Finnmark sier de ser alvorlig på at lakseslakteriet på Simanes i Alta i Finnmark kan ha drevet uten gyldig utslippstillatelse, men sier de ikke ser nytten av å straffe selskapet.

Foto: Robin Mortensen

– I denne saken ville jeg forventet at Fylkesmannen anmeldte selskapet til politiet og at saken ble etterforsket som en forbrytelse.

Anne-Karin Daniloff i Naturvernforbundet reagerer på at forholdene ikke gir større konsekvenser for Grieg Seafood Finnmark AS (GSF).

Da lakseslakteriet på Simanes fikk besøk av Fylkesmannen i Finnmark i januar kunne ikke GSF legge fram en gyldig utslippstillatelse.

På grunn av dette må GSF ut med et gebyr på 14 600 kroner for selve inspeksjonen, samt søke om ny utslippstillatelse.

Anne-Karin Daniloff i Naturvernforbundet

Anne-Karin Daniloff i Naturvernforbundet reagerer på at Grieg Seafoods i Finnmark ikke får strengere straff.

Foto: Trine Vidunsdatter

Ser alvorlig på saken

– Vi ser alvorlig på saken, sier Magnus Jakola-Fjeld.

Han er seksjonsleder hos Fylkesmannen i Finnmark og sier de vanligvis har to valg i slike saker, enten å stenge bedriften eller å gå til anmeldelse. Nå har Fylkesmannen derimot valgt å ikke straffe selskapet så hardt.

– I dette tilfellet har vi ikke sett nytteverdien av en anmeldelse eller å stenge bedriften. Vi ønsker heller at bedriften skal få en riktig utslippstillatelse til de krav som gjelder i dag, forteller Jakola-Fjeld.

Fant tretti år gammel tillatelse

Roger Pedersen

Roger Pedersen, samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark AS

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

– Vi har ikke drevet uten utslippstillatelse, forklarer Roger Pedersen i Grieg Seafood.

For i etterkant av Fylkesmannens inspeksjon dukket det nemlig opp en utslippstillatelse – riktignok datert om lag tretti år tilbake i tid.

– Vi har helt åpenbart drevet med en utslippstillatelse som skulle ha vært fornyet i forhold til det at vi selvfølgelig slakter et større volum i dag enn for tretti år siden. Vi har hele tiden drevet med en teknologi og renseutstyr som om vi skulle ha gjort en fornying av utslippstillatelse. Ingen må være i tvil om at vi har hatt en rensing av vannet og drevet forsvarlig, sier Pedersen.

Hos Fylkesmannen er de usikre på om denne tillatelsen er gyldig.

– Den er gyldig så lenge de drifter etter den tillatelsene de hadde i 87-88, men hvis de går utover de rammene som står der er den ikke gyldig, forklarer Jakola-Fjeld.

– Min rettsfølelse svekkes av at store bedrifter kan bryte loven uten at det får konsekvenser, sier Anne-Karin Daniloff i Naturvernforbundet.