Krever opprydding i havfisketurisme «ute av kontroll»

Vest-Finnmark regionråd vil ha slutt på det de kaller kriminalitet innenfor fisketurismen. Nå vil de ha sentrale myndigheter på banen for å rydde opp i et uklart og mangelfullt lovverk.

Gigantisk kveite

Bilal Saab tok denne enorme kveita i sommer. Nå er bedriften hans Big Fish Adventure, med i et samarbeid for å jobbe fram en bærekraftig utvikling i havfisketurismen.

Foto: privat

Drømmen om å dra i land storfangsten gjør at havfisketurisme er stor i verdensmålestokk. I dag er det registrert over 1000 bedrifter innenfor fisketurisme i Norge.

En av disse er Big Fish Adventure på Sørøya i Finnmark. Mona J. Saab som driver turistbedriften, tror næringen kan gi store ringvirkninger i små kystsamfunn. Men da må myndighetene rydde opp i et lovverk som er uklart og mangelfullt.

Mona Saab med utstoppet rekord-steinbit

Mona Saab som driver fisketurismebedrift på Sørøya, mener næringa har fått et ufortjent dårlig rykte fordi lovverket er uklart og mangelfullt.

Foto: Knut-Sverre Horn

I 20 år har hun vært pådriver for å få næringen inn i ryddige rammer.

Mona Saab mener myndighetene ikke har gjort nok for å rydde opp i lovverket, og får støtte av Vest-Finnmark regionråd som mener at det finnes for mange useriøse aktører i næringa.

På tide med et nytt regelverk

For to år siden ble det avslørt gjennom media at flere utenlandske aktører hadde kjøpt opp hus på Sørøya i Finnmark for å drive med fisketurisme.

Eierne lot såkalte «venner» benytte husene som base for så å kunne ta opp store mengder fisk uregistrert. De samme «vennene» betalte for leie, uten at dette ble registrert som næringsvirksomhet.

I fjor gjennomførte derfor Vest-Finnmark regionråd en forstudie om havfisketurisme i åtte kommuner.

Portrett

Bente Olsen Husby mener den økte interessen for havfisketurisme gjør at næringen trenger et nytt og bedre lovverk.

Foto: Vest-Finnmark regionråd

Studien viste at det finnes både seriøse og useriøse aktører, og at man i tillegg har en gruppe som bedriver ren ressurskriminalitet uten å være en del av havfisketurismen.

Daglig leder i Vest-Finnmark regionråd, Bente Olsen Husby, sier det er på tide at det lages et lovverk som gjør at man kan regulere næringa på skikkelig vis.

– De useriøse aktørene bidrar til å svekke omdømme til næringa. Samtidig er det fare for at disse aktørene kan utkonkurrere dem som investerer store pengebeløp i anlegg og båter, sikkerhetsutstyr og sikkerhetsopplæring, sier Bente Olsen Husby.

Situasjonen ute av kontroll

Bente Olsen Husby sier bruken av private boliger for havfisketurisme skaper hodebry.

– Hverken politi, tolletat eller skatteetat har hjemler til å ta seg inn i private boliger dersom det er mistanke om uærlig næringsvirksomhet.

Husby sier de har hatt opplevelser der de har måttet benytte kommunens feieetat for å få tilgang til boliger, for å kunne ha kontroll med hva som skjer. Hun mener situasjonen er ute av kontroll.

– Sånn som det er nå får man ikke oversikt over det reelle antall selskap som driver med havfisketurisme, og dermed ingen oversikt over uttak av fisk, sier Bente Olsen Husby.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik på Kvarøy fiskeoppdrett

For å få kontroll på fiskesmugling har fiskeriminister Harald Nesvik fått doblet bøtesatsene.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Myndighetene har nå doblet bøtesatsene for fiskesmugling. Men Husby mener dette bare er ett av mange tiltak som må på plass.

– Vi føler at det mangler en helhetlig gjennomgang av regelverket for at dette skal fungere optimalt på alle nivå.

Samarbeider om løsninger

Portrett

Regiondirektør ved NHO Arktis, Målfrid Baik, har stor tro på havfisketurismen dersom den foregår på lovlig vis

Foto: Moment Studio

Regiondirektør ved NHO Arktis, Målfrid Baik, har fulgt utviklingen i havfisketurismen. Hun mener næringa kan gi enorme ringvirkninger på lang sikt.

Hun ønsker derfor at det settes en endelig stopper for de useriøse aktørene gjennom et nytt lovverk.

NHO Reiseliv, Vest-Finnmark regionråd og aktører i næringa samarbeider derfor nå for å få en bærekraftig utvikling i havfisketurismen.