Hopp til innhold

Norges piggdekkversting tvinges til å ta grep

Fire av fem biler i Tromsø er skodd med pigger. Noe som fører til dårlig luftkvalitet. Nå blir kommunen pålagt få ned piggdekkbruken. En mulighet er å innføre et gebyr for å kjøre med pigger.

Dekkhotell i Tromsø

HEKTISKE DAGER: Jørn Nystrand, daglig leder på Dekkmann Tromsø. I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra 15. oktober til og med 30. april. Derfor er det svært hektiske dager for Nystrand.

Foto: Edward Stenlund / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

– Det er svært hektisk nå, sier Jørn Nystrand, daglig leder på Dekkmann i Tromsø.

I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra 15. oktober til og med 30. april. med andre ord, så haster det å få lagt om på bilen.

– Kundene våre kommer stort sett inn på piggdekk. Jeg skulle ønske andelen var lavere, men vi må jo forholde oss til hvor vi bor, vi er jo på en holme med mye snø og is, sier Nystrand.

I Tromsø er fire av fem biler utstyrt med piggdekk om vinteren. Den høyeste andelen piggdekk i landet. Og bruken av piggdekk fører til dårlig luftkvalitet i Tromsø.

Faktisk er lufta så dårlig at kommunen har fått pålegg av Miljødirektoratet.

– I 2016 var vi over grenseverdien når det kommer til svevestøv 38 ganger. Da fikk vi krav om å bedre luftkvaliteten, og lage en ny handlingsplan som da må godkjennes hos Miljødirektoratet, sier Lars Ferdinand Øvergaard, enhetsleder for klima, miljø og landbruk i Tromsø Kommune.

Svært helseskadelig

Cristina Guerreiro er forskningsdirektør ved Norsk institutt for luftforskning, og forteller at disse partiklene kan være svært helseskadelige for oss mennesker.

– Det er forskjellige kjemikalier inne i, eller på overflaten av, partiklene som utgjør svevestøv. Disse kjemikaliene reagerer med celler eller systemer inne i kroppen vår. Dette kan i verste fall føre til kreftdannelse, eller hjerte- og karsykdommer, sier Guerreiro.

I gang med utredning

Nå skal en arbeidsgruppe bestående av eksterne konsulenter, fylkeskommunen, Tromsø Havn og Statens vegvesen, se på hvordan støvet sprer seg, hva som er kilden til støvet og hva som må gjøres for å få bukt med problemet. Resultatet skal bli en tipunkts handlingsplan.

Lars Ferdinand Øvergaard i Tromsø kommune sier at de blant annet har sett til Trondheim, som lenge hadde piggdekkgebyr, i tillegg til piggdekkpant. Dette hadde god effekt, helt fram til gebyret ble fjernet, ifølge Øvergård.

– Fjerningen av gebyret førte til at piggdekkbruken gikk opp. Jeg tror kombinasjonen av pisk og gulrot fungerer best. Det kan bli aktuelt her i Tromsø, men det må vedtas politisk på bakgrunn av den tiltaksutredningen vi jobber med nå, mener Øvergaard.

Tiltakene tidligst iverksatt i høst

Tiltaksutredningen skal være ferdig 31. oktober 2019, og tiltakene vil bli iverksatt tidligst i løpet av høsten 2019, eller vinteren 2020. Øvergaard er usikker på hvilke tiltak man ender opp med.

– Dersom man velger å ikke vedta piggdekkgebyr, må man se på alternative metoder for å få ned svevestøvet. Det kan være økt kosting, som igjen gir en del økte kostnader for kommunen. Til syvende og sist, blir det en kombinasjon av den politiske viljen basert på den faglige tiltaksutredningen, sier Lars Ferdinand Øvergaard.

Lars Ferdinand Øvergaard

OPPFORDRE TIL Å LA BILEN STÅ: Enhetsleder for klima, miljø og landbruk i Tromsø kommune, Lars Ferdinand Øvergaard, ber eiere av biler med piggdekk la bilen stå hjemme.

Foto: Edward Stenlund / NRK