Innfører pant på piggdekk i Tromsø – kun til de 1000 første

Formannskapet i Tromsø sa tirsdag ja til å innføre pant på brukte piggdekk, slik at flere vil bruke piggfrie dekk. Dette er et av tiltakene som skal bidra til at luftforurensninga i byen skal reduseres.

Biler

Luftkvaliteten i Tromsø er til tider så dårlig at den kan påvirke helsa til folk.

Foto: Hans Ludvig Andreassen

– Jeg kjører med piggdekk, og vil fortsatt gjøre det.

Du kjenner deg sikkert igjen. Eva Langnes er en av mange i Tromsø som ikke vil kjøre med piggfrie dekk. Hele 85 prosent av byens befolkning kjører i dag med piggdekk.

Det er for mange, ifølge Marta Karoline Jansen. Hun er klima- og miljørådgiver for Tromsø kommune.

– Vi har utfordring med luftkvaliteten i Tromsø. Vi har til tider veldig høye verdier av svevestøv som kan påvirke helsa til folk. Svevestøvet er hovedsakelig produsert av piggdekk, derfor er det viktig å få ned bruk av piggdekk, spesielt i sentrum.

3000 bileiere kan få pant for sine piggdekk

Kommunen har som målsetting å øke piggfriandelen til 50 prosent innen 2025. De har en lang vei å gå før det målet er nådd. Et av tiltakene for å få bedre luftkvalitet er nå klart. Tirsdag avgjorde formannskapet i Tromsø at det skal innføres pant på piggdekk.

Kristin Røymo

Kristin Røymo, ordfører i Tromsø, mener dekkpanten er en god løsning.

Foto: Hans Ludvig Andreassen

Du vil få igjen 1000 kroner dersom du skifter dine piggdekk til piggfrie dekk på bilen. En ordning som vil gjelde i periode på 3 år, men kun 1000 biler i løpet av ett år. En god løsning mener ordfører i Tromsø, Kristin Røymo.

– Vi ser at andre byer som hatt panteordning på piggdekk har fått ned andelen bilister som kjører med pigg. Derfor ønsker vi å prøve det ut i Tromsø, sier Røymo.

Trang økonomi gir begrensninger

– Vi har en utfordrende økonomisk situasjon. Andre byer som har lignende ordning har i tillegg piggdekkavgift. Den avgifta dekker det som gis i pant for å skifte til piggfrie dekk. Vi har ikke avgift. Vi har bestemt oss for å bruke andre tiltak. Vi tror at folk forstår, og også har et ønske om å få ned luftforurensninga

Du må bare lære deg å bli trygg på bilen og de piggfrie dekkene du har, da er det like trygt som piggdekk

Remi Bergan, avdelingsleder for Dekk1 i Tromsø

Trygt med piggfrie dekk

– Folk har ikke prøvd det, og vet derfor ikke så mye om piggfrie dekk. Jeg tror det går på erfaring. Jeg har selv kjør piggfritt i mange år, og det går helt fint så lenge man tilpasser kjøringen etter hvilke dekk man har på bilen. Det er bare en vanesak. Det er absolutt trygt. Det sier Remi Bergan som er avdelingsleder for Dekk1 i Tromsø.

Hva panteordninga får å si for miljøet framover gjenstår å se. Det ble gjennomført en opinionsundersøkelse i Tromsø i februar 2017. To av tre som brukte piggdekk mente en slik ordning ikke ville ha innvirkning på dekkvalget.