Omega-3 nivået i laksen halvert på 10 år

Omega-3 nivået i laksen er halvert i forhold til hva det var for omtrent 10 år siden. Det skyldes en stadig større etterspørsel av den marine fettsyren på verdensmarkedet.

Laks i merd

Mangelen på marint omega-3 gjør laksen mindre robust.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

På 10 år har omega-3 nivået blitt halvert i laksen. Fisk fra havet er den aller viktigste kilden til omega-3-fett, og det brukes både i fôr til fisk og dyr og i økende grad til helsekost.

Nå er nivået i havet redusert på grunn av en stadig større etterspørsel av den marine fettsyren.

– Av oljen som finnes i fôret til oppdrettslaksen er rundt 70% planteolje. Det har ført til at nivået av de sunne omega-3-fettsyrene i fisken er omtrent halvert, sier Bente Ruyter, seniorforsker ved Nofima og professor ved NMBU.

Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutter. De sier at manglende omega-3 i havet kan skape utfordringer for oppdrettsnæringen.

Laksen kan få trøbbel

Oppdrettsnæringen har rapportert inn mangelen på omega-3 som en av den største hindringen for å vokse som næring. Det er laksen som kan få problemer hvis den ikke får nok omega-3.

Seniorforsker Bente Ruyter

Bente Ruyter er seniorforsker ved Nofima og professor ved NMBU.

Foto: Hallvard Mørk Tvete/NRK

Blant annet er de marine omega-3-fettsyrene kjent for å påvirke utvikling av synet, god vekst og immunforsvaret hos fisken.

– Hvis laksen ikke får nok omega-3 blir den rett og slett mindre robust og vil takle utfordrende miljøforhold dårligere. Man kan også observere litt økt dødelighet hos laksen, sier Ruyter.

Ettersom det er mangel på omega-3 i verdensmarkedet, er det ikke ønskelig å bruke mer i fôret til laksen enn nødvendig. Derfor foregår det mye forsking på flere kilder til marint omega-3.

Blant annet testes mikroalger og genmodifiserte oljeplanter som fôr til laks. Fisken kan også avles til å selv produsere de sunne marine omega-3-fettsyrene.

– Fiskeolje kommer opprinnelig fra villfisk og det er begrenset hvor mye villfisk man kan fange og bruke i fôr til oppdrettsfisk, sier Ruyter.

Foreløpig trygge nivåer

Oppdrettsanlegg

Mangelen på omega-3 er et hinder for oppdrettsnæringen .

Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr

– Laksen er fortsatt en veldig god kilde til omega-3 for oss mennesker. Selv om den er halvert, eller litt mer enn det, så er den en av de rikeste kildene vi har til omega-3. Et laksemåltid i uken er nok til å dekke behovet vårt i opptil 5 dager.

Nofima og Nifes har nylig gjennomført en undersøkelse der de blant annet har sett på nivået av omega-3 som oppdrettsnæringen bruker i fôret til laksen.

– Den viser at laksen har et trygt nivå av omega-3 for å opprettholde god helse. Hvis akvakulturnæringen skal vokse i volum, må vi finne ut av hvor man kan gå ytterligere ned i omega-3 nivået, uten at det går utover laksens helse, sier Ruyter.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med oppdrettsnæringen som svar til denne artikkelen.