Hopp til innhold

Oljedirektoratet regnet feil med 100 milliarder i Barentshavet

Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeaktivitet fordi området kunne gi store inntekter. Men Oljedirektoratet regnet feil med over 100 milliarder kroner. – Dette må både riksrevisjonen og Stortingets kontrollkomité se på, krever Kirsti Bergstø (SV).

Songa Enabler

Leteriggen Songa Enabler boret nylig etter olje i Barentshavet sørøst, uten å gjøre drivverdige funn. Nå reises det tvil om hvor lønnsom oljevirksomhet i dette havområdet vil være.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Ifølge Teknisk Ukeblad, som først omtalte saken, har Oljedirektoratet presentert et regnestykke som viser inntektsprognoser i 2050 som er skyhøye.

Men i stedet for å være en korrekt prognose er tallet i stedet en sum av alle bruttoinntektene i årene før.

Barentshavet sørøst er området der Statoil nylig boret den mye omtalte Korpfjell-brønnen, som tross store forventninger om olje viste seg å inneholde ulønnsomme mengder gass.

Professor Knut Einar Rosendahl ved Handelshøyskolen påpekte allerede i august feilen ved konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst.

I en artikkel i Energi og Klima tok han til orde for at det må gjennomføres en ny og fullstendig analyse av mulige kostnader og inntekter for dette området for å forsikre seg om at virksomheten vil være samfunnsøkonomisk lønnsom.

Konkret betyr regnefeilen at de anslåtte bruttoinntektene fra Barentshavet sørøst på 270 milliarder i stedet skal være 135 milliarder kroner.

– Må utredes på nytt

Til NRK sier Rosendahl de anslåtte inntektene har blitt fordoblet på grunn av en feil i regnearket.

Knut Einar Rosendahl

Professor Knut Einar Rosendahl mener konsekvensutredningen for Barentshavet sørøst må gjøres om igjen.

Foto: Håkon Sparre, Håkon Sparre / NMBU

– Det er fort gjort å gjøre feil i et regneark, men rart at ingen oppdaget feilen, sier han.

Rosendahl mener det er vanskelig å vurdere hvilke konsekvenser feilen bør få.

– Men etter min mening har politikerne tatt en beslutning om å åpne dette havområdet på sviktende grunnlag, for det er jo ikke usannsynlig at mange kun har lest sammendraget og ikke gått grundigere inn i rapporten.Etter min mening bør konsekvensutredningen gjøres på nytt, for det er også andre feil og mangler i rapporten, mener Rosendahl.

Han mener grunnlaget for å åpne Barentshavet sørøst rett og slett ikke har vært godt nok.

– Konsekvensutredningen er etter mitt skjønn for dårlig og burde vært gjort på nytt, sier han.

– Riksrevisjonen må undersøke

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø fra Finnmark (SV) mener regnefeilen må bety at det ikke gis flere tillatelser i dette omstridte området.

Kirsti Bergstø

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) mener regnefeilen må føre til at det ikke gis flere tillatelser til leteaktivitet før man har funnet ut hva som har skjedd.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Så må vi finne ut hva som har skjedd, og her må både Stortingets kontrollkomité og Riksrevisjonen inn, sier Bergstø.

Hun avviser at saken er en gavepakke til oljemotstandere.

– Alle er uansett tjent med at man opererer med korrekte tall, sier hun.

Men Bergstø er likevel klar på at det høye og feilaktige inntektsanslaget viser at det er enda større grunn til å stille spørsmål om det er økonomisk og miljømessig forsvarlig å tillate oljevirksomhet i denne delen av Barentshavet.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ledes av Martin Kolberg . I følge Arbeiderpartiet sier han at dette kan være en sak for komiteen. Det vil uansett ikke skje før Stortinget trer sammen igjen og en ny komitè er på plass.

– Analysene er riktige

Oljedirektoratet erkjenner at der er en feil i sammendraget.

Kommunikasjonsrådgiver Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet sier til NRK at det feilaktige regnestykket kun kommer fram i teksten, men ikke i de egentlige beregningene.

– Det er kun i sammendraget at dette er feil. De konkrete ringvirkningsanalysene er derimot riktige, understreker hun.

Barentshavet

Dette er oversikten over leteområder i Barentshavet.

Foto: Olje- og energidepartementet