Hopp til innhold

Fikk ny vei – nå frykter de nye dødsulykker langs E6: – Bilene kommer i en helsikes fart

UP ser stadig råkjøring på nye veier og i tunneler. Nye E6 utenfor Alta har blitt en livsfarlig lekeplass for ungdommer som vil teste bilene sine.

Jens Kristian Kristiansen bor rett ved E6 i Kvenvik utenfor Alta. Han er ofte vitne til hasardiøse forbikjøringer ut av tunnelen bak han.

Jens Kristian Kristiansen bor rett ved E6 i Kvenvik utenfor Alta. Han er ofte vitne til hasardiøse forbikjøringer ut av tunnelen bak han.

Foto: Hanne Larsen / NRK

– Vi ser ofte mange stygge forbikjøringer. Biler legger seg også ved siden av hverandre på vei ut av tunnelen. Det virker som om det har gått en sport i dette, sier Jens Kristian Kristiansen.

Med hus rett ved siden av den nyopprustede E6-en vest for Alta, har han og samboer Marlene Knutsen orkesterplass til hovedinnfartsåra til Finnmarks største by. Her skjedde det nylig en tragisk dødsulykke.

Årsaken til ulykka hvor en 49 år gammel kvinne og ei ti år gammel jente omkom, er ennå ikke kjent og samboerparet ønsker ikke å spekulere på årsaken til tragedien.

Men de er bekymret over utviklingen langs veien.

– Vi har fryktet ulykker siden vi flyttet hit og vi gruer oss til barna skal ferdes langs veien, sier Marlene Knutsen.

Jens Kristian Kristiansen og Marlene Knutsen er skremt over kjøringa de er vitne til langs nye E6 vest for Alta.

Jens Kristian Kristiansen og Marlene Knutsen er skremt over kjøringa de er vitne til langs nye E6 vest for Alta.

Foto: Hanne Larsen / NRK

Unge menn med store biler

Samboerparet Kristiansen og Knutsen sier at det dreier seg om et knippe unge menn med store, kostbare biler som kjører hasard langs veien.

– Det er ikke bare ungdommer, men i hovedsak er det unge menn. De kommer gjerne tre, fire og fem biler ifølge. Først i en helsikes fart den ene veien. Noen minutter senere kommer de tilbake. Da enten i roligere tempo, eller i samme farten, sier Kristiansen.

Sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen, sier at bedre veier ofte har en uheldig bieffekt.

– Når veiene blir bedre, kommer også de høye hastighetene, sier UP-sjefen.

– Det vi ser der vi har lange tunneler, er at det er konkurranse om hvor fort du klarer å tilbakelegge den tunnelen.

Marthinsen

Sjef for utrykningspolitiet i Nord-Norge, Geir Martinsen, ser at gode veier ofte fører til for høy fart.

Foto: Petter Strøm / NRK

Antallet drepte i trafikken går ned på landsbasis. I 2020 var tallet på historisk lave 95 drepte. Statens vegvesen mener noe av nedgangen kan tilskrives koronaeffekten, med mindre trafikk langs veiene. Men også målrettet holdningsskapende arbeid og sikrere biler trekkes frem.

Etaten er ikke fornøyd med antall hardt skadde, som ikke følger samme nedadgående kurve. I fjor var det 550 politirapporterte hardt skadde i trafikken.

Menn er fortsatt overrepresentert i både antallet drepte og antallet hardt skadde.

Martinsen sier at det er vanskelig å luke ut de farligste sjåførene ved hjelp av laserkontroll.

– Ungdom har selv fortalt oss at de sender ut en bil i forveien for å sjekke om det er klar bane. Vi vet også at det er stor varsling på gang på Facebook. De som har lyst å utfordre hastigheten på veiene, de har sine metoder.

– Hva tenker du om det?

– Det er selvfølgelig risikofylt så det holder. Vi er fortvilet over at enkelte er villige til å utsette seg selv og andre for fare med de hastighetene.

Ungdomsbil gikk rundt

Når det gjelder E6 utenfor Alta var det i tillegg til den tragiske møteulykken i mars, en stygg ulykke langs veien i desember 2018.

Fem ungdommer var involvert da bilen de satt i havnet utfor veien i høy fart. Den yngste jenta i bilen var bare 14 år og måtte sendes til Oslo universitetssykehus etter skadene hun pådro seg.

To ungdommer ble skadet i ulykken langs E6 utenfor Alta i 2018. Den unge sjåføren fikk fengselsstraff.

To ungdommer ble skadet i ulykken langs E6 utenfor Alta i 2018. Den unge sjåføren fikk fengselsstraff.

Foto: Politiet

Sjåføren som den gang var 19 år, fikk fengselsstraff som følge av ulykken. I følge Altaposten som omtalte dommen, mente retten at han «viste en kjøreatferd og et overmot som åpenbart ikke stod i samsvar med hans faktiske kjøreferdigheter.»

LES OGSÅ:

Mange er redde

Nå er det mange som åpenlyst reagerer på det de oppfatter som en farlig trend. På Facebook ble det i påska lagt ut en post fra en kvinne som opplevde skremmende kjøring langs E6.

Dette innlegget på Facebook fikk en rekke kommentarer fra bekymrede bilister.

Dette innlegget på Facebook fikk en rekke kommentarer fra bekymrede bilister.

Foto: Skjermdump / NRK

En av de mange som har kommentert innlegget er SV-politiker i Alta, Anita Håkegård Pedersen.

– Jeg må si jeg kvier meg for å ta barnebarna med i bil utover til min mor som bor der ute. Jeg er skremt av det som skjer, sier hun.

Ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen i Alta

Anita Håkegård Pedersen kvier seg for å ta med barnebarna i bil langs E6 vest for Alta.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det Håkegård Pedersen frykter er å møte villmannskjørere, slik hun opplevde i sommer.

– Jeg kom kjørende og ut av en av tunnelene kom det to biler i en vanvittig fart imot meg. Den ene kjørte forbi den andre og ble liggende i bredden, uten å kjøre forbi. Rett før han møtte meg, smatt han inn foran den andre bilen, sier hun.

Håkegård Pedersen sier at begge bilene hadde unge, mannlige sjåfører.

Det virket på meg som en lek de holdt på med.

Ukultur og dårlige holdninger

25. mars hadde utrykningspolitiet en gjennomsnittsmåling i området hvor dødsulykka fant sted bare to uker tidligere. Her ble det utstedt tre forenklede forelegg, hvor høyeste fart var 112 km/t i 80-sone.

Laster Twitter-innhold

Martinsen i utrykningspolitiet har trua på streknings-ATK, som måler gjennomsnittsfart mellom to punkter.

– I tunneler av en viss lengde og på visse veistrekninger er det lurt å benytte en slik måling, mener UP-sjefen.

Øyvind Lorentzen

Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, ser med bekymring på kjøreadferden til en del unge altaværinger.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Lensmann i Alta, Øyvind Lorentzen, mener det trengs tiltak direkte knyttet til trafikken for å få bukt med de verste fartssynderne.

Men i Alta hvor de har slitt med uvettig og ulovlig kjøring med mopeder, firehjulinger og snøskutere i årtier, erkjenner lensmannen at man må gå bredere ut.

– Vi er i startgropa med et holdningsskapende arbeid hvor vi samarbeider med kommunen når det gjelder trafikkulturen i byen. Kulturen er litt spesiell og preget av at det er mange som har kjøretøy her; til dels store og kraftige kjøretøy, sier han.

Jens Kristiansen Kristiansen mener gode holdninger må bygges fra barna er små. - Når de er 18 er det for sent, sier han.

Jens Kristiansen Kristiansen mener gode holdninger må bygges fra barna er små. – Når de er 18 er det for sent, sier han.

Foto: Hanne Larsen

Jens Kristian Kristiansen mener mange altaværinger mangler gode holdninger i trafikken.

– Alta er en veldig motorisert by der mange voksne bare trekker på skuldrene dersom ungene bryter fartsgrensa, eller herjer rundt med moped eller firehjulinger, sier Kristiansen.

– Når foreldre snakker om at «kua har vært kalv» ja, da gir de signaler til ungene om at dette er greit, mener samboer Marlene Knutsen.