Hopp til innhold

Ny pensjonsordning i Forsvaret: Flere vurderer å slutte

Et nytt forslag til pensjonsordning kan påvirke Forsvarets evne til å løse viktige samfunnsoppdrag i negativ retning, ifølge ansatt.

Rekognoseringsgruppen fra Ingeniørbataljonen støtter 2. bataljon med akseoppklaring. Her fra øvelse Joint Viking 17 i Finnmark.

VIKTIG KOMPETANSE: – Mister vi folk, mister vi kompetanse og da mister vi også evnen til å løse oppdragene våre, sier Jonas Nymo.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Regjeringen vil kutte to tredeler av pensjonen til forsvarsansatte, dersom de jobber sivilt etter endt militærkarriere.

Kuttet trer i kraft hvis de tjener mer enn 118 620 kroner årlig.

– Folk vurderer om det lønner seg å fortsette i Forsvaret, sier Jonas Nymo.

Han jobber til daglig som befal på Porsangmoen i Finnmark. Han trives og brenner for jobben, men vurderer nå fremtiden i forsvaret om pensjonsordningen blir innført.

– Vi skal prøve å overleve i en tid som bare blir dyrere og dyrere.

Nymo har derfor full forståelse for at kollegaer vil se til en sivil jobb, som kan tilby bedre ordninger enn det som nå foreslås hos Forsvaret.

Han mener forslaget kan svekke landets forsvarsevne, dersom det vedtas.

Det sier seg selv at mister vi folk, mister vi kompetanse. Og da mister vi også evnen til å løse oppdragene våre. Så det har et alvorlig bakteppe at de holder på sånn her, sier han.

Administrasjonsbefal for innsatsstyrke Ida & Lyra ved Heimevernsdistrikt 17 på Porsangmoen, Jonas Nymo.

FORSVARSEVNE: Jonas Nymo mener regjeringen bør ta inn over seg at mange ansatte nå vurderer om de skal bli i Forsvaret eller ikke. Han tror det kan gå utover landets evne til å forsvare seg.

Foto: PRIVAT

Verst for de eldre

Det bekymrer også Nymo at de eldre kollegaene hans må legge nye planer for pensjonisttilværelsen, så kort tid før de faktisk skal pensjonere seg.

– De har nærmest mistet grunnlaget for pensjon over natta, sier han.

Nymo forstår ikke at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) kan si at man skal kunne jobbe så lenge man ønsker.

Tidligere forsvarsansatte, som ønsker å bidra til verdiskapning i samfunnet, kan nå ende opp som minstepensjonister, forklarer han.

Innsatsstyrke Ida & Lyra ved heimevernsdistrikt 17 under oppdragsløsning på Finnmarksvidda.

REVURDERER: Flere forsvarsansatte revurderer nå hele sin militære karriere, etter at forslaget om avkortning ble lagt fram, forteller Jonas Nymo.

Foto: Sissel Vibeke Amundsen / Forsvaret

Mener Forsvaret er taperen

Befalets Fellesorganisasjon (BFO) deler Nymos bekymring.

Det som er mest oppsiktsvekkende med den nye ordningen, er den korte horisonten før endringer eventuelt trer i kraft, sier nestleder Lars Ullensvang.

Han forklarer at militært personell er som eneste gruppe i staten, avskåret fra å stå lenge i arbeid for å opparbeide seg en bedre pensjon.

Ifølge Ullensvang kan pensjonsordningen føre til at mange velger bort Forsvaret.

– Det er Forsvaret som taper på at kompetanse forsvinner. Vi vet allerede at forsvaret har utfordringer med personell, og den nye ordningen bidrar ikke til å løse disse.

Ullensvang mener også at den kan få flere negative konsekvenser, enn tapt kompetanse.

– Forsvaret må bruke stadig større ressurser på å regenerere kompetanse. Det betyr økte kostnader og en desto større utfordring, fordi de må ikke bare rekruttere for å vokse, men for å opprettholde størrelsen, sier han.

Han frykter også at Forsvaret vil oppdage at en slik ordning ikke fungerer, etter at personell med høy kompetanse har skiftet beite. Ergo, for sent.

Lars Ullensvang. Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO).

ØKONOMISK TAP: Befalets Fellesorganisasjon mener forslaget til ny ordning vil føre til økte kostnader for Forsvaret, dersom personell med høy kompetanse forlater Forsvaret.

Foto: Øyvind Førland Olsen / Offisersbladet

Trenger flere

Statssekretær i Forsvarssdepartementet, Marie Lamo Vikanes (Sp), forteller at Forsvaret gjør grep for at flere skal bli værende.

De ruster blant annet opp boliger, som betyr mye for de ansatte. De utdanner og ansetter også flere.

Vi har flinke folk i Forsvaret og vi trenger flere i årene framover, sier Lamo Vikanes.

Marie Lamo (Sp) er politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet.

PERSONELL: Statssekretær Marie Lamo Vikanes sier at Forsvaret trenger flere ansatte i årene fremover.

Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet

Sikrer pensjonsnivået

Forsvarsansatte har i dag plikt til å fratre ved en særaldersgrense.

Den er lavere enn vanlig pensjonsalder, som er 67 år.

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Thomas Norvoll, sier at den nye pensjonsavtalen legger vekt på å sikre de som er i ferd med å nå særaldersgrensen.

– Man sikrer pensjonsnivåene til de som trer ut av arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser, framfor muligheten til å kombinere full pensjon med fortsatt jobb i privat sektor, sier Norvoll.

Han legger til at regjeringen har som mål å bruke kompetansen til de som fratrer, i større grad enn det man gjør i dag.

Forslaget til ny pensjonsavtale skal opp til høring i Stortinget i 2024.

Tomas Norvoll (Ap), statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

KOMPETANSE: Regjeringen ønsker å bruke kompetansen til forsvarsansatte som pensjonerer seg, i større grad fremover.

Foto: regjeringen.no

Den viktigste ressursen

På Porsangmoen sukker befal Jonas Nymo oppgitt og forklarer hva han selv mener er viktigst når alt kommer til alt.

Vi kan ha så mye stridsvogner, fregatter og fly vi bare vil, men noen er nødt til å styre dem. Det er vi som har på oss feltstøvlene, som møter opp hver eneste dag, som jobber 1.4 årsverk i året gjennom en hel arbeidskarriere, som virkelig betyr noe.

Nymo synes det er utrolig synd at helt grunnleggende ordninger som lønn og pensjon, skal være det som jager personell bort fra Forsvaret.

BFOs nestleder Lars Ullensvang er enig i dette synspunktet.

– Satt på spissen, er det mennesker som skal forsvare landet vårt.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark

s

Basketak før norsk seier i Vasaloppet: – Fikk hjertet i halsen