Melkøya kan bli et terrormål, men politimesteren er ikke bekymret

Norske olje- og gassinstallasjoner er svært dårlig sikret mot terror. Det slås fast i en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt. Visepolitimesteren i Finnmark politidistrikt har gassanlegget til Statoil i nabolaget, men han tror ikke trusselen er så stor.

Visepolitimester Morten Daae

Visepolitimester Morten Daae er ikke bekymret for terrorfaren på Melkøya.

Foto: Jan Harald Tomassen

– I utgangspunktet lever vi i et trygt og godt land, så sett fra mitt ståsted er det ingen grunn til bekymring for Melkøya nå, sier visepolitimester Morten Daae.

Visepolitimesteren i Finnmark er fullstendig bekvem med å ha LNG-fabrikken til Statoil innafor synsvidde. Det til tross for at en fersk rapport fra forsvarets forskningsinstitutt slår fast at et terrorangrep mot Melkøya, eller sju andre fastlandsinstallasjoner for olje- og gassindustrien ville vært over før noen rakk å mobilisere.

Åtte norske olje- og gassinstallasjoner er svært dårlig sikret mot terror, og sjefsforsker Rune Lausund sier det er en trussel mot anleggene både fysisk og elektronisk.

– Det har blitt avdekket mulige elektroniske angrep mot denne sektoren, og det er en trussel som vi bør ta på alvor, sier Lausund.

Statoils LNG-anlegg på Melkøya

Gassanlegget til Statoil på Melkøya ved Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Britiske anlegg bedre sikret

I rapporten går det fram at det er stor forskjell på hvordan norske og britiske anlegg sikres.

Britene har blant annet væpna vakthold ved sine installasjoner. I Norge er det bare et vaktselskap som passer på. Lausund kan ikke gå i detalj på hvilke konkrete trusler de har lagt til grunn i sin rapport, men han har likevel en anbefaling.

– Det bør settes i gang et arbeid for å se på hvordan sikring av anlegg kan gjøres. Man bør se både på elektronisk sikring og fysisk sikring. Man bør også ta hensyn til etterretning og åpenheten i samfunnet, sier Rune Lausund.

Departementet mener det ikke er terrorfare

Forsker Rune Lausund

Rune Lausund mener britiske olje-og gassanlegg sikres bedre enn norske.

Foto: NRK

Det er Statoil som drifter gassanlegget ved Hammerfest. Selskapet vil ikke kommentere rapporten fra Forsvarets forskningsinstitutt, og henviser til olje og energidepartementet.

Der ligger det allerede en vurdering fra 2013 om at ingen norske olje - og gassinstallasjoner trenger terrorbeskyttelse. Dette er en vurdering som også visepolitimesteren i Finnmark bygger sin beredskap på.

– Vi har forholdt oss til Olje- og energidepartementet. Vi ser ikke på Melkøya som et terrormål, sier Morten Daae.

Hva slags apparat finnes for å håndtere en trussel mot Melkøya.

– Vi har en beredskap i Hammerfest, og selv om dette ikke faller inn under sikkerhetslovens bestemmelser, så er vi i beredskap. Vi er i stand til å håndtere en del hendelser.

Forsvaret og politiet har også trent på angrep mot olje- og gassinstallasjoner ved flere anledninger blant annet ved Kristiansund i 2013, og i Rogaland i 2014. På Melkøya i Hammerfest ble det sist trent på dette i 2011.