Hopp til innhold

Fiskerne fortviler – mener EU-forslag er en trussel for næringen

Det er ikke uvanlig å få andre fiskeslag enn det man fisker etter i norsk kystfiske. EU-foreslår nå å forby eller redusere slik fangst, med mål om å gjøre næringen mer miljøvennlig. – Håpløst, sier Norges Fiskarlag.

Skreifiske januar 2015

Både torsk, hyse og andre fiskeslag sendes fra Norge til Europa.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Noen ganger kan andre fiskeslag enn det man egentlig fisker etter utgjøre så mye som nesten halvparten av fangsten for en norsk fisker.

Dette er fisk norske fiskere kan beholde og selge innenfor gitte kvoteregler og retningslinjer.

EU mener dette er lite bærekraftig og har lagt frem et forslag om å forby eller sterkt redusere såkalt bifangst.

Forslaget er en del av et omfattende arbeid for å gjøre næringslivet i Europa mer miljøvennlig. Som en del av det arbeidet har en ekspertgruppe derfor nylig lagt fram ulike krav til en rekke sektorer, også fiskerinæringen. Og det er her bifangst-forslaget kommer inn.

Fisker Johan Ervik Johnsen i Vadsø bare rister på hodet.

– Det å drive fiskeri med dagens teknologi uten bifangst? Det er kunnskapsløst å komme med et sånt forslag.

– Kan du drive fiske uten bifangst?

– Da kan jeg like gjerne være på land.

Jonas Ervik Johnsen

Fisker Johan Ervik Johnsen i Vadsø mener at EU-forslaget vitner om liten kunnskap i EU om dagens fangstmetoder.

Foto: Bård Wormdal

Kan få EU-land til å si nei til norsk fisk

Ervik Johnsen får støtte fra leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen:

– Det er utrolig vanskelig å fiske rene fangster. La oss si du fisker torsk med line, da vil du også få steinbit, lyr og andre fiskeslag, forklarer han.

Ingebrigtsen frykter EU-forslaget vil føre til at importører som Frankrike, Spania og andre land ikke vil kjøpe norsk fisk. Han frykter også at forslaget, dersom det går gjennom, vil påvirke det norske fisket direkte.

– Det kan bety begrensninger for hvilke områder vi kan fiske, fordi det er sjanser for bifangst av arter som EU mener er truet, sier Ingebrigtsen.

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier EU-forslaget er virkelighetsfjernt og håpløst.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Tatt opp politisk med EU

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo, sier at forslaget kan gi store konsekvenser for kystfiskerne i Nord-Norge og den kystsamiske befolkningen.

– Et torskegarn kan ikke skille mellom torsk og sei. Og når det fiskeriet blir definert som «ikke bærekraftig», fordi det fisker på to arter, så henger jo ikke det sammen med virkeligheten i det hele tatt.

Men er det sånn at om EU går inn for dette, så vil dette også bli norsk lov?

– Om det blir norsk rett har jeg ikke forutsetninger for å kommentere. Men det har i alle fall betydning for markedsadgangen til EU.

– Det er klart at er man opptatt av klima og miljø, så kjøper man ikke produkter som ikke er registrert som bærekraftig.

Fylkesrådslederen har nylig truffet og protestert overfor EUs arktiske ambassadør Michael Mann.

– Jeg er blitt lovet at innspillene skal bli tatt med videre. Og dette er innspill som også er gitt via vårt Brussel-kontor.

Bifangst

Bifangst kan utgjøre store deler av fangsten i norsk kystfiske.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Kaller forslaget virkelighetsfjernt og håpløst

Leder av Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen sier at han ikke forstår noe av forslaget fra ekspertgruppen i EU.

– Dette er virkelighetsfjernt, og fjerner seg fra de forutsetningene som mange av fiskeriene blir drevet under. Å si at du skal ha fangst av kun en art i et linefiske i Barentshavet eller andre plasser, det vil være helt håpløst etter mitt syn.

Flagg på halv stang foran EU-hovedkvarteret i Brussel

EU-forslaget om forbud eller sterkt redusert bifangst er en del av et omfattende arbeid i EU for nye miljøkrav til næringslivet

Foto: Anders Brekke / NRK

Statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeridepartementet sier at departementet på generelt grunnlag har satt spørsmålstegn med det vitenskapelige grunnlaget og begrunnelsen for kriteriene i forslaget overfor EU-utvalget.

Gitt dette utgangspunktet ble det ikke spesifikt pekt på bifangskriteriene fra norske myndigheter, sier Ulriksen.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få en kommentar fra EU.