Norsk konsul avviser at asylstrømmen er politisk styrt fra Russland

Norges generalkonsul i Murmansk avviser at asylstrømmen er politisk styrt fra russisk hold. Ole Andreas Lindeman sier at flyktningstrømmen kom like uventet på de russiske myndigheter, som på de norske.

Flyktninger på Storskog

Norges generalkonsul i Murmansk, Ole Andreas Lindeman, avviser at asylstrømmen er politisk styrt fra russisk hold.

Foto: NRK

– Det ligger ikke et russisk politisk ønske bak flyktningestrømmen til Norge. Det sier Norges generalkonsul i Murmansk, Ole Andreas Lindeman.

Den norske konsulen mener russerne gjør hva de kan for å løse flyktningsituasjonen. Ifølge nordområdenettstedet High North News avviser også generalkonsul Sergej Sjatunovskij-Bjurno at Russland bevisst sender asylsøkere mot Norge.

Ole Andreas Lindeman

Norges generalkonsul i Murmansk, Ole Andreas Lindeman, mener russerne gjør hva de kan for å løse den krevende flyktningsituasjonen.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Dette er en like uventet situasjon på russisk side, og det jeg ser er at akkurat som det er en krevende situasjon på norsk side, så har vi samme situasjon i ganske stor grad på russisk side også.

Mange har måttet snu i forsøket på å komme over grensa til Norge. Russiske myndigheter har gitt migranter og flyktninger beskjed om at de ikke har gyldige dokumenter og derfor ikke kan forlate Russland.

– Vi må være klar over at denne strømmen av mennesker som vi kaller flyktningestrømmen er en kompleks og sammensatt gruppe. Her er det definitivt en del personer som er på flukt med et reelt beskyttelsesbehov. Men det er også andre som ikke har et reelt behov for beskyttelse, og som endog har gyldig oppholdstillatelse i Russland.

Lindeman forteller at de prøver å nå denne gruppen med god og sikker informasjon slik at de forstår hva de vil møte på, og de får hjelpe av lokale russiske myndigheter.

– De må vite at vi sender de tilbake, enten til Russland eller opprinnelseslandet. sier Lindeman.

Migranter

Mange har måttet snu i forsøket på å komme over grensa til Norge. Russiske myndigheter har gitt migranter og flyktninger beskjed om at de ikke har gyldige dokumenter og derfor ikke kan forlate Russland.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Hemmelig diplomati

I det skjulte har Norge drevet et intenst diplomati for å avklare om Russland driver forskjellsbehandling av flyktninger på vei til Norge og Finland.

– Fra russisk side behandler de ikke Finland annerledes enn Norge, mener konsulen.

Saken har vært tatt opp på alle nivåer, fra direkte samtaler med utenriksminister Sergej Lavrov, via statssekretærmøter og møter i konsulærseksjonene på embetsmannsnivå.

For de norske utenriksstasjonene i Murmansk, St. Petersburg og Moskva har det vært høyeste prioritet å finne ut hva som er hva i kaoset rundt den arktiske ruten over Storskog.

Alle diplomatiske krefter har vært i arbeid for å få svar fra russerne og skjønne hva som skjer på bakken på russisk side.

– Hvordan det foregår på den finske grensen er et spørsmål som utenriksministeren har tatt opp, direkte med Lavrov som en del av den diplomatiske dialogen de har. Han har stilt spørsmål for å gjør det mulig for oss å forstå hvorfor flyktningestrømmen i hovedsak går til Norge, sier Norges generalkonsul i Murmansk.