Norge og Russland skal samarbeide om nordboeres helse

Norge og Russland skal sammen forbedre kriseberedskapen, bekjempe infeksjonssykdommer og redusere bruken av rusmidler.

Sykehuset i Kirkenes i vinterdrakt

Kirkenes sykehus: Et nytt helsesamarbeid mellom Norge og Russland er i gang. Det er et nasjonalt samarbeid, men det er koordinert og drevet fra Finnmark.

Foto: Bernt Nilsen

Til tross for et kjølig politisk klima har Norge og Russland signert en ny avtale om et felles nasjonalt helseprogram.

– En avtale vi har ventet lenge på, sier Anita Brekken som er leder for rådgivningsgruppen i Russlandssamarbeidet.

Samarbeidet starter i år og skal foreløpig vare til 2020. Programmet inneholder:

  • Bekjempelse av infeksjonssykdommer.
  • Reduksjon av rusmiddelbruk.
  • Kriseberedskap.
  • Høyteknologisk behandling.
  • Samarbeid innen primær- og spesialisthelsetjenesten.

Kan bedre forholdet mellom Norge og Russland

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, mener at et samarbeid om helse kan bedre forholdet mellom Norge og Russland.

– Når vi jobber med helse så gir det muligheter for en bedre relasjon i et litt større format.

– En i den russiske delegasjonen sa til meg at vi må kunne samarbeide her i nord for å redde liv. Vi har like utfordringer med vær og klima på begge sider av grensen. Det er noe helt annet enn hva man har i resten av landet, sier Erlandsen.

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

Foto: NRK

Lederen for rådgivningsgruppen i Russlandssamarbeidet, Anita Brekken, er enig i at dette kan bedre forholdet mellom nabolandene.

– Vi har en grenseboersone som gjør at vi har mer kontakt over grensen. Det føles trygt for nordmenn og russere å vite at vi har samarbeid innen beredskap og ambulansevirksomhet dersom du for eksempel skulle bli utsatt for en trafikkulykke, sier Brekken.

Anita Brekken

Anita Brekken er leder for rådgivningsgruppen i Russlandssamarbeidet.

Foto: Pressefoto: Finnmarkssykehuset

Hun er glad for at politiske uenigheter ikke får konsekvenser for det hun mener er et viktig og nødvendig samarbeid.

– Jeg synes det er veldig bra. For oss er samarbeidet med våre russiske kollegaer en del av vår daglige sykehusdrift. Derfor er det bra at det blir anerkjent og synliggjort på et nasjonalt nivå, sier Brekken.

Har allerede samarbeidet i mange år

Finnmarksykehuset og Kirkenes sykehus har samarbeidet om helsespørsmål sammen med Murmansk fylke i Russland i mange år.

– Samarbeid er viktig uansett hvordan situasjonen er politisk. Man blir tryggere på hverandre av å ha kontakt på tvers av grensen. Ikke minst blir utfordringene i helsevesenet mye enklere å takle, sier Brekken.

Finnmarkssykehuset

Det underskrevne programmet innebærer en videreutvikling av et samarbeid for perioden 2017-2020.

Foto: Stian Strøm / NRK

Samarbeidsområdene har vært innenfor smittevern og smittsomme sykdommer som tuberkulose. Norge og Russland har nå skrevet under på en ny avtale som omfatter enda flere områder innenfor helse.

Samarbeid om utdanning er også en del av dette, forteller statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen.

– Dette er kjempeviktig profesjonsutdanning i både medisin og farmakologi. Det er også viktig at universitetene i begge land samarbeider, slik at vi har forskere, studenter og lærere som kan dele sin kunnskap.